Filosofilinjen

Filosofi på Testrup Højskole

Har du nogensinde tænkt på, hvad vi skal her?
Filosofi på Testrup Højskole

At beskæftige sig med filosofi på Testrup Højskole er som at få nye briller hele tiden – at afprøve nye synsvinkler på nogle af de spørgsmål, der angår os alle sammen. Stillet over for spørgsmål om, hvor jeg hører hjemme, hvor grænserne går for erkendelsen og etikken, giver filosofi dig en række unikke vinduer til virkeligheden. Pludselig kan du se noget nyt eller anderledes, noget, der giver dig et nyt blik på livet.

”Er der noget, man i disse tider har glemt, saa er det at forundre sig, og derfor også at tro og at håbe og at elske” skriver Kierkegaard, og netop det at undre sig er filosofiens begyndelse – også på Testrup Højskole.

Filosoffer og emner

På filosofilinjen får du ikke en traditionel gennemgang af filosofiens historie fra A til Z. I stedet får du muligheden for at vælge mellem forskellige filosoffer og emner — alt efter, hvad du synes, er mest spændende. Du kan gribe fat i de store filosoffer fra Platon og Descartes, til Kant og Kierkegaard, til Nietzsche og Sartre. Du kan også fokusere på emner som frihed, lykke, ondskab, naturfilosofi, anvendt etik, kærlighed, eksistentialisme, det politiske, spekulativ realisme, religionsfilosofi og mange flere. Har du selv et spørgsmål, der presser sig på, tager vi det op i undervisningen.

Arbejdsformer

Filosoffen Gilles Deleuze har sagt, at filosofi er kunsten at danne, at opfinde og at fremstille begreber. Det, synes vi, er helt rigtigt. Filosofi er begrebskunst. Det handler om at lære dem at kende, om at bruge dem, at slås med dem. Du kommer til at lære de berømte filosoffer og tilværelsens store spørgsmål at kende. Dels ved at dykke ned i filosoffer og intellektuelle tekster, dels ved at diskutere med og blive udfordret af de andre elever på holdet. Som afveksling afholder vi skriveøvelser og tager på udflugter. Med afsæt i filosofi, tidens debatter og populærkultur øver vi os sammen i kunsten til at tage store ord i munden.

Projekter

På hvert hold river vi nogle uger ud af kalenderen for udelukkende at beskæftige os med filosofi 24syv. Det foregår i små grupper, hvor du får chance for at fordybe dig i lige den tanke, du brænder for. Et projekt kan munde ud i forskellige produkter. Du kan for eksempel skrive artikler eller essays, der udgives som tidsskrift eller magasin. Eller du kan arbejde med et mere kreativt udtryk i form af podcast og udstillinger. Eller det mere uventede som for eksempel et spil eller et teaterstykke.

Nyttig filosofi

Livet er en gave, men ind imellem er det også en opgave. Filosofi gør dig først og fremmest bedre til at forstå dig selv, til at bedømme din samtid og til at forholde dig kritisk. Men det gør dig også generelt bedre til at reflektere og analysere. Alle uddannelser indeholder filosofiske fag og bygger på teorier om verdens opbygning. Står du overfor at skulle tage en uddannelse, giver filosofilinjen dig et stærkt afsæt og godt forspring.

Undervisere

Tobias Hjertmann Laursen
Tobias Hjertmann Laursen
Underviser på filosofilinjen og i valgfaget filosofi. Elev på Testrup Højskole i efteråret 2009. Cand.mag. i filosofi i 2017 fra Københavns Universitet med ophold på Tübingen Universität i Tyskland. Tobias har udgivet artikler i tidsskrifterne Aktualitet – Litteratur, Kultur og Medier og Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling. Har tidligere undervist i filosofi på Grundtvigs Højskole.
Jacob Dichmann Nørgaard
Jacob Dichmann Nørgaard
Underviser på filosofilinjen og i valgfagene volley, achtung! og filosofi. Cand.mag i idéhistorie og geografi samt BA i litteraturhistorie med studieophold ved American University of Lebanon og Université Catholique de Lille.
Simon Axø
Simon Axø
Cand.mag. i Idéhistorie og samfundsfag. Har tidligere undervist i Politisk Teori og Idéhistorie på Statskundskab. Simon medvirker i radio- og tv-programmer om filosofiske emner og er en engageret stemme i den offentlige debat som foredragsholder, debattør, skribent mv. Simon underviser desuden på filosofilinjen. For henvendelse vedrørende foredraget "Nysgerrighedens Dannelseskraft", værtskab for sangaften, ordstyrer, paneldeltager el. lign skriv til axo@testrup.dk
Sille Kirketerp Berthelsen
Sille Kirketerp Berthelsen
Underviser på filosofilinjen samt i valgfagene køn, krop og kultur og journalistik. Cand.mag. i Nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet med tilvalg i Journalistisk formidling på DMJX. Sille er forfatter til bogen Med hjertet og kussen i laser (2019) samt Manifest mod kageordning og andre krænkelser (2021). Mangeårig klummeskribent for Politiken og tidligere kulturjournalist ved nyhedsmediet Føljeton. Hun har desuden arbejdet med temaerne køn og krop både som journalist, skuespiller og manuskriptforfatter.

Valgfag

Udover dit linjefag på filosofilinjen, kan du vælge tre valgfag, som du har hele opholdet igennem. Skemaet er bygget op således, at du har tre dage med linjefag, mens du er på dine valgfag mandag og torsdag.
Læs mere
Tilmeld dig her
Book en rundvisning

Er du nysgerrig på Testrup Højskole? Du er velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning.