Charter om løn- og ansættelsesforhold på folkehøjskoler

Charteret om løn- og ansættelsesforhold er udarbejdet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Charteret er udarbejdet på baggrund af, at kultur- og finansministeren imod en samlet skoleforms ønske med en ny bekendtgørelse har fjernet det undervisningstimetal, som efter skoleformens opfattelse tidligere var med til at sikre ligeværdigheden mellem undervisning og samvær, ligesom det til en vis grad sikrede lærerne fælles og rimelige vilkår til at varetage deres opgaver.

Charteret har ikke til formål, at der sker en fælles regulering af løn- og arbejdsvilkår ned til mindste detalje, idet højskolerne med afsæt i eget værdigrundlag og forskellige fagudbud har behov for at kunne tilrettelægge sin virksomhed herudfra.

Charteret skal i hovedpunkter understøtte:

  • At undervisning og samvær i praksis er ligestillede elementer
  • At både undervisning og samvær varetages af til skolen fast tilknyttede lærere
  • At medvirke til at rekruttere, fastholde og udvikle kvalificerede lærere

Ved tilslutning til Charteret forpligter nedennævnte skole sig til at leve op til følgende:

1. Undervisningstimetallet for en fuldtidsansat lærer ligger i et spænd mellem 400 og 500 timer. Ved undervisningstimetal forstås undervisningstimer, der udføres på tilskudsudløsende kurser.

2. Tid til forberedelse, samvær, vejledning, mentoropgave m.v. aftales lokalt, idet det iagttages, at ”den enkelte lærers samvær er en ligeværdig opgave med lærerens undervisning og forberedelse”.

3. Skolen indsender årligt en revisorattest på, at undervisningstimetallet ikke har oversteget 500 for den enkelte lærer. Hvis man to år i træk ikke har kunnet leve op til Charteret, udtræder man. Der indberettes på en af FFD udfærdiget blanket.

4. FFD tager initiativ til evaluering af Charteret et år efter dets ikrafttræden.

5. FFD offentliggør på sin hjemmeside, hvem der har tiltrådt Charteret.

6. Ved tilslutning til Charteret forpligter man sig til at oplyse om dette på skolens hjemmeside.

Ledige pladser

Kunne du tænke dig at starte på Testrup Højskole? Vi har ledige pladser på efterårsholdet. Vælg mellem teater, filosofi, kunst, musik og skriv.

Du kan starte 8. august eller 12. september.