Valgfag

Rundtur i valgfagene

 

Billedkunst

I billedkunst arbejder vi på at udvikle dine tegnefærdigheder. Vi kigger på tegnedynamik, bevægelse, lys/skygge og komposition og undersøger farvernes verden med pastelkridt, pensel og acrylmaling. Vi afprøver virkemidler og udtryk i bundne og frie opgaver. Du kommer til at arbejde med forskellige genrer inden for maleri og billedkunst på vejen mod dit selvstændige udtryk.

Dans!

Vi danser. Rører os, rører hinanden, koncentrerer os, slipper os selv fri, giver den gas, break a leg, shake your boody, retter ryggen, spiller med øjnene, spiller med musklerne, knejser med nakken, svinger med håret, get ya groove on. Vi danser argentinsk tango, samtidsdans, funky jazz og mystiske bevægelsesformer inspireret af Gaga og Dancing yolates. Vi arbejder med grundprincipperne inden for de forskellige genrer, og alle kan være med. Dans dig til en stærk, fleksibel, kreativ og stjerneglad krop.

Dansk for udlændinge

Optræning af sprogfærdighederne i dansk. Det vil sige grammatik, udtale, samtaleøvelser mv. For at man som udlænding kan få et positivt udbytte af et højskoleophold, er det nødvendigt, at man på forhånd i et vist omfang er i stand til at tale og forstå dansk. 

Dukkeværksted og –animation

Dukken tilbyder en forskydning af os selv, en art selvforglemmelse, der gør, at man tør mere som dukkespiller end som skuespiller på en scene. Dukker kan forstørre menneskelig adfærd fra det voldsomt groteske til det stille poetiske, og er med Goethes ord ”ein kleines Welttheater”. Der er så kort mellem liv og død i dukken, at man indimellem må holde vejret. Derfor kan animationsteatret også bruges til at sætte spørgsmålstegn ved de helt store ting i livet. Vi bygger selv dukkerne og lærer at spille med dem. Dukkerne er af typen marot i skala 1:1, og man bruger hele sin krop til at bringe dem i spil. Det kræver en teknik, der fokuserer på centerfornemmelse, stor præcision, fornemmelse for rum og ikke mindst indlevelse. 

FORTælleværksted

Verden vrimler med fortællinger. Hvilke kræfter rummer en fortælling – og fortælleren? Vi vil bevæge os ind i både små og store fortællingers livgivende rum, læse op for hinanden og arbejde med levendegørelse af fortællingens billeder, sansninger, tanker og stemninger. 

Foto

Bedre billeder ud af kameraet og op på væggen. Vi lægger vægten på at fotografere og viderebearbejde optagelserne i mørkekammer eller på computer. Du stifter bekendtskab med en masse typer fotografi og forskellige teknikker. Vi besøger udstillinger og får besøg af kunstnere, der bruger fotografiet som medie. 

Friluftsliv

I friluftslivet arbejder vi med at opbygge fællesskab, få redskaber til ”den gode tur”, bryde grænser og afprøve forskellige aspekter af friluftslivet i det hele taget. I praksis skal vi køre mountainbike, lære kunsten af lave et bål – og lave mad over det, træklatring, vilde urter og kendskab til dem, vandsport som f.eks. havkajak og meget meget mere. Når du kommer hjem, har du både afprøvet friluftssport såvel som friluftsliv.

Fysisk grundtræning

Udgangspunktet for faget fysisk grundtræning er glæden ved at bevæge sig.  Men ifølge min filosofi bliver man først rigtig glad, når man har mødt smerten og kommer om på den anden side. Den glæde, jeg taler om, opstår i det irrationelle øjeblik, hvor kroppen tager over og dovenskabens logik går i opløsning. Den opstår, når man gør noget så dumt som at løbe på bare fødder eller tager armbøjninger, mens man står i bro.

Kammerkor

Vi arbejder med korklang, intonation, vejrtrækning, støtte, frasering mm. — kort sagt: bliver gode korsangere. Vi synger fra 3- til 6-stemmige satser inden for både det klassiske og rytmiske repertoire. Satserne er af forskellig sværhedsgrad. Har du korerfaring, er det naturligvis lettere at gå til, men det vigtigste er, at du har mod på at udvikle dine sangevner. 

Keramik

Vi arbejder med stentøj og med raku – en gammel japansk teknik, hvor brændingen foregår i udendørs ovn. Desuden glasfusing og -slumping, hvor glasplader formes til skåle, relieffer mm. i en 900° varm ovn. Endelig vil vi inddrage andre materialer (metal, træ, gips, sten mm.), når vi får brug for det. Vi vil søge inspiration gennem gæstelærere og udstillingsbesøg. 

Køn, krop og kultur

Køn har nærmest til alle tider været et omdiskuteret fænomen. Kroppen er atter blevet en politisk slagmark. Emner som seksualitet og ligestilling har fået fast spalteplads i de store aviser og udvides nu med diskussioner om samtykke, kropsudskamning, hverdagssexisme, strukturel racisme etc. I faget køn, krop og kultur tager vi fat i store klassikere indenfor kønsteori og bruger dem til at kaste nyt lys over vores samtid. Vi tager livtag med aktuelle debatter, kigger efter i populærkulturen og lader os inspirere af aktivistiske bevægelser. Mød op med lysten til at dele synspunkter, erfaringer og din undren med de andre.

KOR

Det er noget helt særligt – næsten rørende - at opleve den store fælles vibration, der opstår, når rigtig mange synger sammen. Det er det særlige ved Store Kor. Under opvarmningen folder vi krop og stemme ud og gør os parate til at synge et repertoire, der er sjovt og som klinger godt, men som ikke nødvendigvis er svært. Alle kan være med, både erfarne sangere og de, der på forhånd ikke har et forhold til sang. Vi går dog ikke efter laveste fællesnævner, tværtimod, for man bliver nemlig på forunderlig vis løftet op og båret med. Der er dømt stor lyd og max hygge!

LITTERATUR

Et bibliotek er et »magisk rum med mange forheksede ånder, der vågner, når vi kalder på dem«, siger den argentinske forfatter J. L. Borges. I litteraturtimerne vil vi kalde disse ånder frem ved at læse digte, romaner, noveller – og se, hvad der sker … 

LIving Yolates

Living Yolates er en holistisk, glædesfyldt og dynamisk træningsform udviklet af Mikkala Kissi. Den kombinerer yogaens stillinger og filosofi med den dybe styrketræning fra pilates og med dansens flow og glæde.

I Living Yolates styrker og strækker vi krop og sind. Vi bruger tid på yoga, pilates og dans hver for sig, for at udbygge kendskabet til træningsformens enkelte dele. Derudover får du indblik i meditationsteknikker og partnerarbejde. I Living Yolates lærer du dine personlige ressourcer at kende og får inspiration til at udvikle dem gennem bevidst og ekspressivt arbejde med kroppen.

Livsfilosofi

For dem, der ikke vælger filosofi som linjefag, men som gerne vil filosofere over det liv, vi lever med os selv og hinanden. Vi vil stifte bekendtskab med klassisk og nyere tænkning inden for områderne: eksistens, etik, individ og samfund. 

MUSIKTILVALG

Faget er et tilbud om sammenspil til dem, der ikke går på musiklinjen. To gange om ugen flytter vi ind i øvelokalet og arbejder med musik vi godt kan lide. Vi fokuserer bl.a. på groove, frasering, udtryk og dynamik, men frem for alt åbne ører. Genrer kan være rock, folk, groove, singersongwriter, alternative osv. – det kommer an på holdet. Der er plads til alle instrumenter plus sangere.

PERFORMANCE

Hvis du vil blive bedre til at udtrykke dig, når du skal læse op, spille en rolle eller synge giver faget Performance dig redskaber til at fortætte dit nærvær over for et publikum. Kroppen er vores værktøj. Vi skal arbejde med at bruge de kvaliteter, den allerede har på en iscenesat måde. Vi skal kende til performancekunstens historie og derudfra lave øvelser med kroppen, lave stedsspecifik performance, oparbejde udholdenhed, turde sætte os selv på spil og bruge vores individuelle kvaliteter og udtryk på en performativ og scenisk måde.

Podcasts

Man kan skabe uendeligt mange billeder med lyd. Derfor er der næsten ingenting, man ikke kan lave en podcast om – og der findes efterhånden podcasts om alt.
I faget podcasts ser vi på radioen som medie, lærer grundlæggende journalistiske værktøjer og hører uddrag fra podcasts for at definere podcastens genrer og fortælle- og lydtekniske kneb, der benyttes til at skabe lydbilleder. Gennem praktiske øvelser ender vi med at kunne producere en podcast fra idé til redigering og til sidst til færdigt produkt.

Politik

Hvorfor ser Verden omkring os ud som den gør? Er det grundlæggende retfærdigt? Hvad ville du lave om?
Faget handler om politik i bredeste forstand. Der er stor vægt på de centrale spørgsmål: Er demokrati godt – og hvorfor? Hvad er værdien ved frihed? Hvad er formålet med straf? Samtidig tager vi også fat om de store aktuelle emner, der rør på sig i Verden under opholdet. Det kunne eksempelvis være spørgsmål om krig, om flygtninge eller om en bemærkelsesværdig amerikansk præsident. Fokus i diskussionerne er dog altid de bagvedliggende værdier, så vi bliver klogere på mere end bare en enkelt sag.

RESONANS

Hvordan vækker vi genklang i hinanden? Hvad får os til at resonere? I en tid, hvor samfundet bliver stadigt mere opdelt, skal vi øve os i at høre, hvad de andre siger – øve os i at sætte os i andres sted. I faget Resonans arbejder vi først og fremmest sammen, og vi arbejder kreativt. Ikke for at beskæftige os med udtryk, men snarere for at fremdyrke indtryk. Du vil blive rykket i ved hjælp af performanceøvelser, samtaleteknikker og sanseforsøg, men skal også selv bidrage med noget, der rykker i dig. Opgaven bliver at finde metoderne til at få sat resten af holdet i bevægelse. Det eneste krav er, at du selv skal turde slippe dit fodfæste.

SELVFORSYNING og bæredygtighed

I faget "bæredygtighed og selvforsyning" arbejder vi i køkkenhaven, vi passer vores høns og arbejder med byggeri. Vi kan producere filtsko, karte, spinde og farve uld, garve skind, flette pil, fiske, konservere og brygge. Gennem vores praktiske arbejde finder vi i fællesskab en forståelse for cirkulær bioøkonomi, FN's bæredygtighedsmål, moderne fødevareproduktion, og vi får på den måde en baggrund for at være aktive og kritiske forbrugere. Kort sagt skal vi med Grundtvigs ord genfinde vejen til et jævnt muntert virksomt liv på jord.

SKRIVEVÆRKSTED

I skriveværkstedet har du mulighed for at få dine tanker, drømme og fantasier bragt på skønlitterær form. Vi prøver kræfter med forskellige genrer, f.eks. digte og noveller og gennem øvelser og konstruktiv kritik, kan du blive bedre til at skrive og få skærpet din sans og lydhørhed for sproget. Du bliver præsenteret for nogle gode forfattere, som kan virke inspirerende på dig og give dig idéer. Men først og fremmest skal du selv skrive løs, og du skal have lyst til og mod på at vise det til andre. 

Verdensmad

Faget verdensmad handler om at udvide sine tekniske færdigheder i køkkenet, øge sin sanselighed og blive bevidst om smag og konsistens i maden og ikke mindst få grundlæggende fif og idéer til at lave billige, velsmagende sunde måltider. Bliv udfordret på krydderiernes univers, bag vejen til brødet, lær at få fremragende mad ud af supermarkedets billige kødudskæringer – og i det hele taget - få masser af viden og inspiration til din videre færd bag dine egne køkkengryder. Tag alle sanser med! 

X-RUM

X-rum er et fag, der stiller flere spørgsmål, end det stikker svar. Her kradses i individets oplevelse af originalitet: ”Jeg er den eneste i verden, der har det sådan”. Ikke for at underkende individets egenart, men i et forsøg på at udfordre ensomheden og dele tvivlen i en evig afklaringsproces i forhold til mit studie, min fortid og min fremtid, alverdens dilemmaer og alt det andet i det liv, der ligger en på sinde. ’X’ står for eksperiment og ’rum’ for den plads, vi giver os selv og hinanden i eksperimentets navn – tankestregen taler for sig selv. Faget er nærmest i sig selv et eksperiment, hvor vi sammen famler rundt og forsøger at slippe kontrollen for en stund. Vi prøver at se på os selv indefra i stedet for altid at se os selv med andres øjne – udefra! Der er timer, hvor vi skal tie og alligevel være sammen. Bare stilhed. Så er der andre timer, hvor vi koger rundt og synger sange. Vi opfinder på stedet. Der fokuseres i det hele taget på opmærksomhed og tilstedeværelse lige nu og her i faget. Og på den fælles undren, en slags sokratisk dialog. Det hele skal ikke ende med et facit eller noget eksakt, men måske bliver man lidt klogere på sig selv undervejs. Kodeordet for alt, hvad vi laver, er improvisation. Så hvis du tør stille dig til rådighed for xperimentet, får du måske en hovedrolle i dit eget liv!

 

 

livsfilosofi

friluftsliv

kor

teatertilvalg

billedkunst

fotografi

keramik

fysisk grundtræning

verdensmad

X-RUM