Ugeskema
Praktisk Info

Ugeskema

Her kan du se vores nuværende ugeskema. Det er ikke sikkert, at skemaet er helt det samme på hvert hold, men det kan give dig en fornemmelse af, hvordan en almindelig uge på Testrup Højskole er struktureret.

Efterår '23

mandag

08:30-08:55 Morgensamling

10:45-11:55

Valgfag

(fortsat)

tirsdag

08:30-08:55 Morgensamling

09:00-10:30

Linjefag

10:45-11:55

Linjefag

(fortsat)

13:30-15:00

Linjefag

(fortsat)

19:30-21:00

Ugens gæst

onsdag

08:30-08:55 Morgensamling

09:00-10:30

Linjefag

10:45-11:55

Linjefag

(fortsat)

13:30-15:00

Fællestime

torsdag

08:30-08:55 Morgensamling

10:45-11:55

Valgfag

(fortsat)

19:30-21:00

Stemmetræning / popkor

fredag

08:30-10:30

Linjefag

10:45-11:55

Linjefag

(fortsat)

12:40-13:40

Husgruppemøde

13:40-14:30

Fællesmøde

14:30-15:00

Sang

10:30-10:45

Formiddagspause

12:00

Middagsmad

15:00-15:20

Eftermiddagspause

18:00

Aftensmad

21:00

Aftenkaffe

Morgensang og morgensamling

 

På Testrup Højskole synger vi hver dag. For mandag, tirsdag, onsdag og torsdag gælder det, at vi starter dagen med at synge fra Højskolesangbogen. Mandag og torsdag holder vi morgensang, som blot består af en sang og eventuelle beskeder, der knytter sig til den pågældende dag. Tirsdag og onsdag afholder vi en decideret morgensamling. Her starter vi med en sang, derefter et cirka tyve minutters oplæg, som kan have mange forskelligartede temaer; det kan være en oplæsning, et videoklip eller et oplæg om en elevs tid på Skoleskibet Danmark, en særlig akvariefisk, strukturel racisme i Danmark eller noget helt fjerde.

Tirsdag afholder lærerne morgensamlingen, mens eleverne står for afholdelse af morgensamlingen om onsdagen.

Morgensang og morgensamling

 

På Testrup Højskole synger vi hver dag. For mandag, tirsdag, onsdag og torsdag gælder det, at vi starter dagen med at synge fra Højskolesangbogen. Mandag og torsdag holder vi morgensang, som blot består af en sang og eventuelle beskeder, der knytter sig til den pågældende dag. Tirsdag og onsdag afholder vi en decideret morgensamling. Her starter vi med en sang, derefter et cirka tyve minutters oplæg, som kan have mange forskelligartede temaer; det kan være en oplæsning, et videoklip eller et oplæg om en elevs tid på Skoleskibet Danmark, en særlig akvariefisk, strukturel racisme i Danmark eller noget helt fjerde.

Tirsdag afholder lærerne morgensamlingen, mens eleverne står for afholdelse af morgensamlingen om onsdagen.

Ugens gæst

 

Hver tirsdag aften har vi ugens gæst, som har karakter af en fællestime. Et par gange om måneden holder vi ugens gæst, som et åbent arrangement, hvor den offentlige befolkning er velkomne til at deltage i arrangementet. Et åbent arrangement kan bestå af et oplæg, koncerter, en sangtime eller forfatteroplæsninger.

Du kan se vores kommende åbne arrangementer her.

Ugens gæst

 

Hver tirsdag aften har vi ugens gæst, som har karakter af en fællestime. Et par gange om måneden holder vi ugens gæst, som et åbent arrangement, hvor den offentlige befolkning er velkomne til at deltage i arrangementet. Et åbent arrangement kan bestå af et oplæg, koncerter, en sangtime eller forfatteroplæsninger.

Du kan se vores kommende åbne arrangementer her.

Fællestime

 

Fællestime har næsten samme karakter som ugens gæst. Dog er fællestimer aldrig et åbent arrangement. Her er det typisk en lærer, der holder et oplæg om et aktuelt emne eller om deres virke som kunstner, skuespiller eller forfatter.

En fællestime kan også bestå af en filmvisning, en podcast, en sportsaktivitet, en gruppeøvelse eller andet.

Fællestime

 

Fællestime har næsten samme karakter som ugens gæst. Dog er fællestimer aldrig et åbent arrangement. Her er det typisk en lærer, der holder et oplæg om et aktuelt emne eller om deres virke som kunstner, skuespiller eller forfatter.

En fællestime kan også bestå af en filmvisning, en podcast, en sportsaktivitet, en gruppeøvelse eller andet.

Husgruppemøde

 

Hver fredag springer vi morgensamlingen over og starter i stedet dagen med et husgruppemøde. På et husgruppemøde mødes du i din opholdsstue med dine husgruppelærere og de andre elever fra dit hus. På møderne taler vi om trivsel og generelle praktiske ting i huset. Vi bruger også et møde på at planlægge en husgruppeaften, som er en aften, hvor du og dit hus samt dine husgruppelærere laver noget hyggeligt sammen.

Husgruppemøde

 

Hver fredag springer vi morgensamlingen over og starter i stedet dagen med et husgruppemøde. På et husgruppemøde mødes du i din opholdsstue med dine husgruppelærere og de andre elever fra dit hus. På møderne taler vi om trivsel og generelle praktiske ting i huset. Vi bruger også et møde på at planlægge en husgruppeaften, som er en aften, hvor du og dit hus samt dine husgruppelærere laver noget hyggeligt sammen.

Fællesmøde

 

Efter fredagens husgruppemøde mødes alle elever og lærere i Foredragssalen, hvor vi holder et fællesmøde. På mødet taler vi om, hvad der skal ske i weekenden og den kommende uge. Det er også her, skolens forskellige udvalg oprettes og indkalder til møder.

Fællesmøde

 

Efter fredagens husgruppemøde mødes alle elever og lærere i Foredragssalen, hvor vi holder et fællesmøde. På mødet taler vi om, hvad der skal ske i weekenden og den kommende uge. Det er også her, skolens forskellige udvalg oprettes og indkalder til møder.

Sang

 

Vi slutter hver uge af med sang. Vi mødes i Foredragssalen og slutter ugen af på en dejlig, rolig måde og ønsker hinanden god weekend.

Sang

 

Vi slutter hver uge af med sang. Vi mødes i Foredragssalen og slutter ugen af på en dejlig, rolig måde og ønsker hinanden god weekend.

Kom til onlinemøde om efteråret 2023

Har du spørgsmål til efteråret 2023 så deltag i vores onlinemøde 7. juni kl. 19.00, hvor du kan møde en nuværende elev