Om Testrup Højskole

Livet på Testrup Højskole

Testrup Højskole er en grundtvigsk højskole med traditioner tilbage fra skolens grundlæggelse i 1866. Højskolen ligger i det smukke østjyske landskab tæt på Marselisborgskovene og stranden – kun 20 minutter fra Aarhus.

HVERDAGEN

MORGENSANG OG MORGENSAMLING
Hver morgen samles vi efter morgenmaden i Foredragssalen for at få et fælles udgangspunkt for dagen. Her synger vi en sang og hører et digt, et musikstykke, et kort foredrag eller noget fjerde. Morgensamlingerne er tilrettelagt af elever eller af skolens lærere.

MADEN
Vi har skabt en stærk madkultur, og det er vores ambition, at måltiderne skal være en oplevelse i sig selv. Vi sørger for god mad, fra du vågner, og til du går i seng, så der er energi til både undervisningen og andre aktiviteter på højskolen. Vi prøver også at være så klimaneutrale som muligt. Vi har for eksempel fokus på madspild og optimerer løbende vores køkken, så vi kan servere sund og velsmagende mad med god klimasamvittighed.

HUSGRUPPEMØDE
Eleverne bor sammen i husgrupper på 13-21 personer, der udover at dele hus også har fælles opgaver i forbindelse med rengøring og køkkentjanser. På det ugentlige husgruppemøde ordnes de praktiske aftaler og indbyrdes forhold. Samtidig er der rum for at lufte idéer og forslag til aktiviteter i undervisningen eller fritiden. Vi tager os også tid til at høre om alle i huset har det godt, eller om der er noget, der trykker.

FÆLLESMØDE
På det ugentlige fællesmøde drøfter vi samværet på skolen og planlægger weekendarrangementer og arrangementer i løbet af den kommende uge. Det kan være ture ud af huset, filmklub, fællesarrangementer om aftenen, fester og meget mere.

UDVALG
Meget af det, der foregår på skolen, organiseres af eleverne selv gennem en række udvalg. Der er faste udvalg for auktionen, fester, kulturcaféer, trivsel, morgensamlinger med videre. Eleverne opretter også egne ad hoc-udvalg. Det kan være gyserklub, tyskudvalg, matematikudvalg, kåludvalg, badeklub eller andet. Listen over underfundige udvalg er lang, og der opstår nye udvalg fra hold til hold.

VÆRKSTEDSAFTEN
Det er vores holdning, at højskole er noget, der foregår hele tiden, og alle på skolen, både eleverne og de ansatte, engagerer sig i det. Vores musiklokaler og værksteder er åbne hele aftenen og i weekenden, og mange elever bruger en stor del af deres fritid i Musikhuset, i Keramik eller i Mørkekammeret. Om mandagen har vi ofte værkstedsaften. Værkstedsaften kan være mange forskellige ting. Det kan være en af skolens kunstlærere, som holder åbent værksted i keramik, foto eller billedkunst. Det kan være en lærer, som arrangerer volleyballkamp, eller det kan være en lærer, som holder workshop i upcycling og DIY.

HVERDAGEN

MORGENSANG OG MORGENSAMLING
Hver morgen samles vi efter morgenmaden i Foredragssalen for at få et fælles udgangspunkt for dagen. Her synger vi en sang og hører et digt, et musikstykke, et kort foredrag eller noget fjerde. Morgensamlingerne er tilrettelagt af elever eller af skolens lærere.

MADEN
Vi har skabt en stærk madkultur, og det er vores ambition, at måltiderne skal være en oplevelse i sig selv. Vi sørger for god mad, fra du vågner, og til du går i seng, så der er energi til både undervisningen og andre aktiviteter på højskolen. Vi prøver også at være så klimaneutrale som muligt. Vi har for eksempel fokus på madspild og optimerer løbende vores køkken, så vi kan servere sund og velsmagende mad med god klimasamvittighed.

HUSGRUPPEMØDE
Eleverne bor sammen i husgrupper på 13-21 personer, der udover at dele hus også har fælles opgaver i forbindelse med rengøring og køkkentjanser. På det ugentlige husgruppemøde ordnes de praktiske aftaler og indbyrdes forhold. Samtidig er der rum for at lufte idéer og forslag til aktiviteter i undervisningen eller fritiden. Vi tager os også tid til at høre om alle i huset har det godt, eller om der er noget, der trykker.

FÆLLESMØDE
På det ugentlige fællesmøde drøfter vi samværet på skolen og planlægger weekendarrangementer og arrangementer i løbet af den kommende uge. Det kan være ture ud af huset, filmklub, fællesarrangementer om aftenen, fester og meget mere.

UDVALG
Meget af det, der foregår på skolen, organiseres af eleverne selv gennem en række udvalg. Der er faste udvalg for auktionen, fester, kulturcaféer, trivsel, morgensamlinger med videre. Eleverne opretter også egne ad hoc-udvalg. Det kan være gyserklub, tyskudvalg, matematikudvalg, kåludvalg, badeklub eller andet. Listen over underfundige udvalg er lang, og der opstår nye udvalg fra hold til hold.

VÆRKSTEDSAFTEN
Det er vores holdning, at højskole er noget, der foregår hele tiden, og alle på skolen, både eleverne og de ansatte, engagerer sig i det. Vores musiklokaler og værksteder er åbne hele aftenen og i weekenden, og mange elever bruger en stor del af deres fritid i Musikhuset, i Keramik eller i Mørkekammeret. Om mandagen har vi ofte værkstedsaften. Værkstedsaften kan være mange forskellige ting. Det kan være en af skolens kunstlærere, som holder åbent værksted i keramik, foto eller billedkunst. Det kan være en lærer, som arrangerer volleyballkamp, eller det kan være en lærer, som holder workshop i upcycling og DIY.

UD I VERDEN

STUDIETUR
Alle lange hold inkluderer en studietur til Berlin, Europas førende kulturby. Vi har forelsket os i Berlin, som er en vidunderlig by at besøge. Vi dyrker byens mange kulturtilbud og har varme kontakter til universiteter og kunstakademier og repræsentanter for den aktuelle kunst- og litteraturscene. I Berlin er der altid nye fede kvarterer, venues, museer og spisestedet at udforske. Samtidig er det vores politik ikke at flyve på studietur.

ESKURSIONER
Vi ligger tæt på Aarhus og bruger byen meget. Vi tager på Aros, teaterture, i biografen eller til Aarhus Festuge.
Der er også en del ekskursioner med linjefagene. Musik besøger for eksempel Aarhus Jazzorkester, filosofi er måske til forelæsning på universitetet eller en tur i København, teater benytter sig flittigt af forestillinger på Aarhus’ forskellige scener. Kunst besøger værksteder eller gallerier mens skriv typisk deltager i litterære arrangementer eller besøger en forfatter.

HUSGRUPPEAFTEN
På hvert hold afsætter vi en aften til, at man kan hygge sig med sin husgruppe og sine husgruppelærere. Man kan tage ud at spise eller bowle, tage på stranden, besøge en lærer, eller hvad husgruppen bliver enige om at gøre sammen.

På mange af valgfagene vil der også være oplevelser uden for Testrup Højskole.

Samtidig tager vi på ture med overnatning rundt omkring i Danmark. Det kan være friluftsture, en tur til København, en klassisk hyttetur eller noget helt fjerde.

UD I VERDEN

STUDIETUR
Alle lange hold inkluderer en studietur til Berlin, Europas førende kulturby. Vi har forelsket os i Berlin, som er en vidunderlig by at besøge. Vi dyrker byens mange kulturtilbud og har varme kontakter til universiteter og kunstakademier og repræsentanter for den aktuelle kunst- og litteraturscene. I Berlin er der altid nye fede kvarterer, venues, museer og spisestedet at udforske. Samtidig er det vores politik ikke at flyve på studietur.

ESKURSIONER
Vi ligger tæt på Aarhus og bruger byen meget. Vi tager på Aros, teaterture, i biografen eller til Aarhus Festuge.
Der er også en del ekskursioner med linjefagene. Musik besøger for eksempel Aarhus Jazzorkester, filosofi er måske til forelæsning på universitetet eller en tur i København, teater benytter sig flittigt af forestillinger på Aarhus’ forskellige scener. Kunst besøger værksteder eller gallerier mens skriv typisk deltager i litterære arrangementer eller besøger en forfatter.

HUSGRUPPEAFTEN
På hvert hold afsætter vi en aften til, at man kan hygge sig med sin husgruppe og sine husgruppelærere. Man kan tage ud at spise eller bowle, tage på stranden, besøge en lærer, eller hvad husgruppen bliver enige om at gøre sammen.

På mange af valgfagene vil der også være oplevelser uden for Testrup Højskole.

Samtidig tager vi på ture med overnatning rundt omkring i Danmark. Det kan være friluftsture, en tur til København, en klassisk hyttetur eller noget helt fjerde.

FESTER OG TRADITIONER

KULTURCAFÉ
Kulturcaféen er en åben scene, hvor eleverne optræder for hinanden. Nogle spiller, synger, læser op, danser, jonglerer – alt er velkomment på den åbne scene. Vi afholder kulturcafé cirka en gang om måneden. 

FESTER
Fester holdes både af skolen og af eleverne selv. Holder skolen fest, foregår det i Spisesalen med hvide duge og kandelabre, toastmaster, højskolesange og dans samt en god middag. Elevernes fester foregår som udgangspunkt i husene.

AUKTION
Én gang på hvert hold afholder vi en auktion. Her kan elever og ansatte udbyde tjenester, genstand eller oplevelser. Det kan være morgenmad på sengen, traktortur med pedellerne, navnet på ens førstefødte eller rundvisning i alle Skives rundkørsler – altså hvad som helst. Alle penge går ubeskåret til et velgørende formål, som eleverne har valgt.

LINJEFAGSUGER
De sidste tre uger af opholdet bryder vi skemaet op, og al undervisning foregår på linjefagene. Arbejdsformen bliver en anden, mere koncentreret og intensiv, og lærerne fungerer mere som sparringspartnere end undervisere, og det er elevernes egne idéer, der bliver den drivende kraft. Ugerne afsluttes med visninger – teater spiller typisk en forestilling, kunst laver gerne en udstilling på Aarhus Rådhus, musik spiller som oftes koncerter, skriv udgiver en antologi og filosofi et tidsskrift eller producerer en podcast. Det er forskelligt både fra linje til linje og fra år til år, hvad projektugerne munder ud i.

FESTER OG TRADITIONER

KULTURCAFÉ
Kulturcaféen er en åben scene, hvor eleverne optræder for hinanden. Nogle spiller, synger, læser op, danser, jonglerer – alt er velkomment på den åbne scene. Vi afholder kulturcafé cirka en gang om måneden. 

FESTER
Fester holdes både af skolen og af eleverne selv. Holder skolen fest, foregår det i Spisesalen med hvide duge og kandelabre, toastmaster, højskolesange og dans samt en god middag. Elevernes fester foregår som udgangspunkt i husene.

AUKTION
Én gang på hvert hold afholder vi en auktion. Her kan elever og ansatte udbyde tjenester, genstand eller oplevelser. Det kan være morgenmad på sengen, traktortur med pedellerne, navnet på ens førstefødte eller rundvisning i alle Skives rundkørsler – altså hvad som helst. Alle penge går ubeskåret til et velgørende formål, som eleverne har valgt.

LINJEFAGSUGER
De sidste tre uger af opholdet bryder vi skemaet op, og al undervisning foregår på linjefagene. Arbejdsformen bliver en anden, mere koncentreret og intensiv, og lærerne fungerer mere som sparringspartnere end undervisere, og det er elevernes egne idéer, der bliver den drivende kraft. Ugerne afsluttes med visninger – teater spiller typisk en forestilling, kunst laver gerne en udstilling på Aarhus Rådhus, musik spiller som oftes koncerter, skriv udgiver en antologi og filosofi et tidsskrift eller producerer en podcast. Det er forskelligt både fra linje til linje og fra år til år, hvad projektugerne munder ud i.

BESØG

FAMILIE-/VENNEDAG
En lørdag midt i opholdet byder vi elevernes familie og venner velkommen til en dag på højskolen. Her kan du vise, hvor du bor, hvad du arbejder med på dit linjefag og i dine valgfag. Samtidig får eleverne mulighed for at møde hinandens familie og venner. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at invitere venner og familie forbi i løbet af opholdet.

FORÅRS- OG EFTERÅRSWEEKEND
Både forår og efterår arrangerer Testrup Højskoles Elevforening en weekend for gamle elever. I denne weekend møder de nuværende elever tidligere elever – og de laver workshops for hinanden. Derudover står den på hygge og gåture. Det hele kulminerer med en stor fest.

ÅBNE ARRANGEMENTER
Tre gange ugentligt er der fællestime for alle skolens elever. Det kan være foredrag, koncerter, teaterforestillinger, oplæsninger eller andet. Fællestimerne varetages typisk af en lærer eller en kulturpersonlighed eller et orkester udefra. Et par gange om måneden inviterer vi en eller flere gæster til at fortælle om deres arbejde, spille en koncert, holde et foredrag, præsentere en kunstfilm eller lignende. Disse arrangementer er åbne for deltagere udefra. Du kan se de kommende arrangementer herunder.

BESØG

FAMILIE-/VENNEDAG
En lørdag midt i opholdet byder vi elevernes familie og venner velkommen til en dag på højskolen. Her kan du vise, hvor du bor, hvad du arbejder med på dit linjefag og i dine valgfag. Samtidig får eleverne mulighed for at møde hinandens familie og venner. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at invitere venner og familie forbi i løbet af opholdet.

FORÅRS- OG EFTERÅRSWEEKEND
Både forår og efterår arrangerer Testrup Højskoles Elevforening en weekend for gamle elever. I denne weekend møder de nuværende elever tidligere elever – og de laver workshops for hinanden. Derudover står den på hygge og gåture. Det hele kulminerer med en stor fest.

ÅBNE ARRANGEMENTER
Tre gange ugentligt er der fællestime for alle skolens elever. Det kan være foredrag, koncerter, teaterforestillinger, oplæsninger eller andet. Fællestimerne varetages typisk af en lærer eller en kulturpersonlighed eller et orkester udefra. Et par gange om måneden inviterer vi en eller flere gæster til at fortælle om deres arbejde, spille en koncert, holde et foredrag, præsentere en kunstfilm eller lignende. Disse arrangementer er åbne for deltagere udefra. Du kan se de kommende arrangementer herunder.

Book en rundvisning

Er du nysgerrig på Testrup Højskole? Du er velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning.