Om Testrup Højskole

Værdigrundlag

TRADITION OG AKTUALITET

Testrup Højskole er et folkeligt akademi, der tilstræber at videreføre den grundtvigske højskoletradition på en moderne tids betingelser. Skolen er åben for alle, der ønsker at blive klogere på livet, verden og sig selv.

UDVIKLING AF LIVSMULIGHEDER

Formålet med højskolen er at understøtte udviklingen af det enkelte menneskes livsmuligheder – eksistentielt, fagligt og som ansvarlig borger i et demokratisk samfund.

GENSIDIG OPMÆRKSOMHED

Vi tror, at ethvert menneske har et ønske om at leve et væsentligt liv – et liv, der ikke er ligegyldigt, men gør en forskel. Til et sådant liv hører efter vor opfattelse, at man ikke kun er noget for sig selv, men også noget for andre. Derfor skal højskolen være rammen om et fællesskab mellem mennesker, båret af tillid, frisind, gensidig opmærksomhed og sans for de små tings store betydning.

FAGLIGHED OG HJEMLIGHED

Nøgleordene i højskolelivet på Testrup Højskole er faglighed og hjemlighed. Vi ønsker at tage fagene alvorligt ved at skabe rum for fordybelse og dygtiggørelse. Samtidig ønsker vi, at eleverne skal føle sig hjemme på skolen. Derfor tilstræber vi hjemlighed og kvalitet i alt, hvad der sker på skolen: i undervisningen, samværet, måltiderne og de fælles oplevelser. Det, man gør, skylder man at gøre godt!

DEN FÆLLES UNDREN

Vi vil bidrage til at skærpe elevernes sans for forskellen mellem det ligegyldige og det, der gælder. Vi vil dele vor undren over livet med eleverne og skærpe deres opmærksomhed over for “tilværelsens store musik”. Det er det, vi ikke forstår, der gør os klogere.

 

EVALUERING

Læs elevernes seneste evaluering af undervisningen her.

OPTAGELSESPOLITIK

Læs vores optagelsespolitik her.

 

Vedtægter

Læs Testrup Højskoles vedtægter her.

 

Årsplan

Testrup Højskoles årsplan fra 1. august 2023 til 31. juli 2024.

Årsplan for skoleåret 2023 / 2024

Ændret årsplan for skoleåret 2023 / 2024

Årsplan for skoleåret 2023 / 2024 / Nyt skema

Book en rundvisning

Er du nysgerrig på Testrup Højskole? Du er velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning.