Om Testrup Højskole

Testrup Højskoles bagland

Bestyrelsen

Testrup Højskoles bestyrelse består af syv medlemmer. Tre af disse vælger skolekredsens bestyrelse af sin midte. De sidste fire vælges ved urafstemning blandt elevforeningens medlemmer.

Elevforeningens fire mandater skal i henhold til vedtægterne have følgende sammensætning: En personer skal være tidligere elev fra Testrup Højskole og tre personer vælges på baggrund af deres interesse for Testrup Højskole.

Testrup Højskoles bestyrelse

Bestyrelsen

Testrup Højskoles bestyrelse består af syv medlemmer. Tre af disse vælger skolekredsens bestyrelse af sin midte. De sidste fire vælges ved urafstemning blandt elevforeningens medlemmer.

Elevforeningens fire mandater skal i henhold til vedtægterne have følgende sammensætning: En personer skal være tidligere elev fra Testrup Højskole og tre personer vælges på baggrund af deres interesse for Testrup Højskole.

Testrup Højskoles bestyrelse

Elevforeningen

Ved seneste optælling havde elevforeningen 1.637 medlemmer. Hver jul udgiver elevforeningen Testrup Højskoles årsskrift. Og i løbet af året organiserer elevforeningen en række arrangementer i samarbejde med skolen: Forårsweekenden, Efterårsweekend, Augustkurset og Elevmødet. Medlemmer af elevforeningen arrangerer forskellige faglige eller sociale aktiviteter under navnet Fritidsakademiet™ og gennem foreningens facebookside og instagram.

Elevforeningen

Elevforeningen

Ved seneste optælling havde elevforeningen 1.637 medlemmer. Hver jul udgiver elevforeningen Testrup Højskoles årsskrift. Og i løbet af året organiserer elevforeningen en række arrangementer i samarbejde med skolen: Forårsweekenden, Efterårsweekend, Augustkurset og Elevmødet. Medlemmer af elevforeningen arrangerer forskellige faglige eller sociale aktiviteter under navnet Fritidsakademiet™ og gennem foreningens facebookside og instagram.

Elevforeningen

Skolekredsen

Testrup Højskole lever først og fremmest af de mennesker, der vil den. Det er nysgerrige elever, engagerede medarbejdere, dedikerede folk i bestyrelserne og skolekredsen samt tidligere elever i skolens elevforening.

Skolekredsens opbakning er uvurderlig og bekræfter os i, hvor vigtigt det er at have et godt bagland. Samtidig er skolekredsmedlemmerne en del af det åbne testrupmiljø, der giver stof til eftertanke og vitaminer til ånden.

Skolekredsens medlemmer kommer fra hele landet og er forenede i ønsket om at bakke skolen op. Det er fantastisk at opleve tilslutningen fra medlemmerne til foredrag, koncerter, digtoplæsninger, teaterforestillinger, debatter og meget mere. Som medlem af skolekredsen bliver du en del af alt dette, og du behøver ikke at have været elev på skolen.

Skolekredsen

Skolekredsen

Testrup Højskole lever først og fremmest af de mennesker, der vil den. Det er nysgerrige elever, engagerede medarbejdere, dedikerede folk i bestyrelserne og skolekredsen samt tidligere elever i skolens elevforening.

Skolekredsens opbakning er uvurderlig og bekræfter os i, hvor vigtigt det er at have et godt bagland. Samtidig er skolekredsmedlemmerne en del af det åbne testrupmiljø, der giver stof til eftertanke og vitaminer til ånden.

Skolekredsens medlemmer kommer fra hele landet og er forenede i ønsket om at bakke skolen op. Det er fantastisk at opleve tilslutningen fra medlemmerne til foredrag, koncerter, digtoplæsninger, teaterforestillinger, debatter og meget mere. Som medlem af skolekredsen bliver du en del af alt dette, og du behøver ikke at have været elev på skolen.

Skolekredsen
Book en rundvisning

Er du nysgerrig på Testrup Højskole? Du er velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning.