Testrup Højskoles bestyrelse - Testrup

Testrup Højskoles bestyrelse

Testrup Højskoles bestyrelse består af syv medlemmer. Tre af disse vælger Skolekredsens bestyrelse af sin midte. De sidste fire vælges ved urafstemning blandt Elevforeningens medlemmer.

Elevforeningens fire mandater skal i henhold til vedtægterne have følgende sammensætning: En person skal være tidligere elev fra Testrup Højskole og tre personer vælges på baggrund af deres interesse for Testrup Højskole.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for en periode på to år.

Testrup Højskoles bestyrelse består af:

  • Henning Kærsgaard, Formand, valgt af elevforeningen
  • Torben Vinter, Næstformand, valgt af elevforeningen
  • Nanna Rørdam Knudsen, valgt af elevforeningen
  • Eske Rauer Frank, valgt af elevforeningen
  • Lars-Erik Larsen, valgt af skolekredsens bestyrelse
  • Kurt Søe, bestyrelsesformand i skolekredsen og valgt af skolekredsens bestyrelse
  • Anne-Marie Meldgaard, valgt af skolekredsens bestyrelse
Grundlovsdag på Testrup Højskole?
Vil du deltage i Testrup Højskoles grundlovsarrangement?