Skolekredsen

Vil du være en del af Testrup Højskole?

Bliv en del af livet på Testrup Højskole

Testrup Højskole lever først og fremmest af de mennesker, der vil den. Det er nysgerrige elever, engagerede medarbejdere, dedikerede folk i bestyrelserne og skolekredsen samt tidligere elever i skolens elevforening.

Skolekredsens opbakning er uvurderlig og bekræfter os i, hvor vigtigt det er at have et godt bagland. Samtidig er skolekredsmedlemmerne en del af det åbne testrupmiljø, der giver stof til eftertanke og vitaminer til ånden.

Skolekredsens medlemmer kommer fra hele landet og er forenede i ønsket om at bakke skolen op. Det er fantastisk at opleve tilslutningen fra medlemmerne til foredrag, koncerter, digtoplæsninger, teaterforestillinger, debatter og meget mere. Som medlem af skolekredsen bliver du en del af alt dette, og du behøver ikke at have været elev på skolen.

Jo flere, der tager del i livet på Testrup Højskole, jo bedre. Det er det levende højskolemiljø, der giver os mod på at fortsætte arbejdet med afsæt i skolens mere end 150-årige rammer.

Simon Axø, forstander

 

Som medlem får du

Tilsendt skolens årsskrift
Årsskriftet kommer ved juletid og er fyldt med spændende artikler om kultur, dannelse og højskoleliv.

Adgang til det årlige elevmøde i august måned
Elevmødet er rammen om et rart og stimulerende højskolesamvær med foredrag, generalforsamling, sang, festmiddag og dans.

Information om arrangementer på Testrup Højskole

Entrérabat ved arrangementer på Testrup Højskole

Stemmeret og valgbarhed
Som medlem af skolekredsen har du stemmeret, og du kan stille op til skolekredsens bestyrelse. Skolekredsen råder over tre mandater i skolens bestyrelse.

 

Årskontingent

Årskontingentet er kr. 150 og kr. 50 for hvert ekstra medlem af samme husstand. Ønsker du at støtte skolen yderligere, er du naturligvis meget velkommen.

 

Medlemskab

Har du lyst til at være en del af Testrup Højskoles bagland, så meld dig ind i Testrup Højskoles skolekreds. På den måde er du med til at præge og styrke skolens liv og give skolen åndelig opbakning.

Du pådrager dig ingen økonomiske forpligtelser ud over kontingentet.

Du kan indmelde dig her

 

Testrup Højskole er en af Danmarks ældste højskoler. Skolen blev grundlagt i 1866 af Jens Nørregaard og Christoffer Baagø. Den er en fri og åben grundtvigsk højskole, som både er rig på traditioner og indstillet på at møde nutidens krav. Skolen er et kulturelt mødested for alle, der har lyst til at udvikle sig i fællesskab med andre og blive klogere på sig selv, hinanden og den verden, der omgiver os.

 

Skolekredsens bestyrelse:

Kurt Søe, formand

Agnete Salomonsen, kasserer

Margrethe Bogner

Anne-Marie Meldgaard

Margrethe Poulsen

Gitte Larsen Hansen, suppleant

Lene Kristine Konrad, suppleant

 

Vedtægter for Testrup Højskoles Skolekreds (Stiftet d. 9. november 1983)

Book en rundvisning

Er du nysgerrig på Testrup Højskole? Du er velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning.