Studievejledning - Testrup
Praktisk Info

Studievejledning

Studievejledningen varetages af et stærkt hold af studievejledere, som også er lærere på skolen. Vejledningen former sig som en eksistentiel drøftelse af den enkelte elevs livsmuligheder.

Hvad angår de mere fagspecifikke oplysninger om studievalg og lignende, sker vejledningen i samarbejde med Studievalg Danmark, som sidder inde med de mest opdaterede og relevante informationer om det danske og udenlandske uddannelsessystem.

Desuden samarbejdes der med de faglige vejledere på de forskellige uddannelsesinstitutioner i Aarhus. Aarhus er en uddannelsesby, hvor stort set alle videregående uddannelser er repræsenteret.

Kom med på Lærermødet 28.06-02.07.2021
Et seminar for alle med interesse for skolens opgave og sprog. Glæd dig til spændende oplæg, nye samtaleformater, dannelsesværksteder og fælles undren.