Pitstop og støttemuligheder - Testrup
Praktisk Info

Pitstop og støttemuligheder

Du kan i nogle tilfælde få tilskud til dit ophold. Der findes forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til et højskoleophold. Det gælder særligt for de lange kurser. Se informationer om de forskellige støttemuligheder nedenfor.

På Testrup Højskole har du mulighed for at deltage i et højskoleophold som pitstop- eller mentorelev. Du kan læse om andre muligheder for støtte på Højskolernes hjemmeside.

PITSTOP

Pitstop er en mulighed for studerende, som er indskrevet på et studie, men holder orlov. Man kan bruge sin orlov fra studiet til at tage på Testrup Højskole til reduceret pris. Pitstoppet er et sted, hvor det ikke bare handler om at komme hurtigt i mål, men hvor der er ro til at reflektere, samtidig med at du er omgivet af nye mennesker og aflastet fra et stressende præstationspres.

Ønsker du at tilmelde dig som pitstopelev, skal du i din tilmelding gøre opmærksom på, at du søger om pitstop. Efterfølgende skal du sende en kort motiveret ansøgning samt dokumentation for, at du er studerende på en videregående uddannelse til testrup@testrup.dk.

Hver ansøgning vurderes særskilt. Bevillingen af et pitstop-ophold beror på en konkret og individuel vurdering af ansøgningen fra skolens side.

Det er kun muligt at søge om pitstop på efterårsholdet.

Ring til os på 86 29 03 55 eller skriv til testrup@testrup.dk og hør nærmere om, hvordan du kan komme på pitstop på Testrup Højskole.

PITSTOP

Pitstop er en mulighed for studerende, som er indskrevet på et studie, men holder orlov. Man kan bruge sin orlov fra studiet til at tage på Testrup Højskole til reduceret pris. Pitstoppet er et sted, hvor det ikke bare handler om at komme hurtigt i mål, men hvor der er ro til at reflektere, samtidig med at du er omgivet af nye mennesker og aflastet fra et stressende præstationspres.

Ønsker du at tilmelde dig som pitstopelev, skal du i din tilmelding gøre opmærksom på, at du søger om pitstop. Efterfølgende skal du sende en kort motiveret ansøgning samt dokumentation for, at du er studerende på en videregående uddannelse til testrup@testrup.dk.

Hver ansøgning vurderes særskilt. Bevillingen af et pitstop-ophold beror på en konkret og individuel vurdering af ansøgningen fra skolens side.

Det er kun muligt at søge om pitstop på efterårsholdet.

Ring til os på 86 29 03 55 eller skriv til testrup@testrup.dk og hør nærmere om, hvordan du kan komme på pitstop på Testrup Højskole.

Højskolestipendiet

Højskolestipendiet er et stipendie, som potentielle elever kan ansøge for at modtage økonomisk tilskud til nedsættelse af egenbetalingen for et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole.

Overvejer du at søge Højskolestipendiet til et ophold på Testrup Højskole, så kontakt os – så hjælper vi dig med ansøgningen.

Hvad kan der søges økonomisk støtte til?
Der kan i 2023 ydes støtte til nedsættelse af egenbetalingen på op til 1.071 kr. pr. uge. Der kan derudover søges midler til materialer og tilskud til studietur til op til 10.000 kr. For elever fra Grønland og Færøerne kan der søges støtte til transport til op til 50.000 kr.

Hvad skal der til for at søge?
Tre ting skal opfyldes for at søge. Ansøger skal dokumentere en årlig indkomst på under 250.000 kr. Ansøger skal derudover dokumentere, at denne har et særligt behov for at komme på højskole ud fra særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt. Sidst skal højskolen beskrive, hvorledes ansøger kan medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning.

Hvornår kan man søge?
15. november kan der fortrinsvist ansøges til ophold med opstart i første halvdel af det kommende kalenderår, forårssemestret, og 15. maj kan der søges til ophold i sidste halvdel af kalenderåret, efterårssemestret. Puljen uddeles pr. kalenderår, da den afhænger af, hvorvidt der tildeles midler hertil i Finansloven. Der vil være åbent for ansøgninger imellem disse frister, men svar på ansøgning modtages først cirka en måned efter fristen.

Næste ansøgningsfrist er 15. maj 2023.

Læs mere og ansøg her.

Højskolestipendiet

Højskolestipendiet er et stipendie, som potentielle elever kan ansøge for at modtage økonomisk tilskud til nedsættelse af egenbetalingen for et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole.

Overvejer du at søge Højskolestipendiet til et ophold på Testrup Højskole, så kontakt os – så hjælper vi dig med ansøgningen.

Hvad kan der søges økonomisk støtte til?
Der kan i 2023 ydes støtte til nedsættelse af egenbetalingen på op til 1.071 kr. pr. uge. Der kan derudover søges midler til materialer og tilskud til studietur til op til 10.000 kr. For elever fra Grønland og Færøerne kan der søges støtte til transport til op til 50.000 kr.

Hvad skal der til for at søge?
Tre ting skal opfyldes for at søge. Ansøger skal dokumentere en årlig indkomst på under 250.000 kr. Ansøger skal derudover dokumentere, at denne har et særligt behov for at komme på højskole ud fra særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt. Sidst skal højskolen beskrive, hvorledes ansøger kan medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning.

Hvornår kan man søge?
15. november kan der fortrinsvist ansøges til ophold med opstart i første halvdel af det kommende kalenderår, forårssemestret, og 15. maj kan der søges til ophold i sidste halvdel af kalenderåret, efterårssemestret. Puljen uddeles pr. kalenderår, da den afhænger af, hvorvidt der tildeles midler hertil i Finansloven. Der vil være åbent for ansøgninger imellem disse frister, men svar på ansøgning modtages først cirka en måned efter fristen.

Næste ansøgningsfrist er 15. maj 2023.

Læs mere og ansøg her.

mentorordning

Er du mellem 17,5 og 25 år uden ungdomsuddannelse har du mulighed for at komme på højskole i mindst 12 uger med støtte fra en mentor. Sammen med din mentor udarbejder du en plan for, hvordan vi bedst støtter dig under dit højskoleophold. 

Hvordan bliver du en del af mentorordningen?
Du skal kontakte din UU-vejleder og få skrevet et højskoleophold ind i din uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal UU-vejlederen sende til højskolen, så din mentor har mulighed for at forberede sig på at give dig den bedst mulige støtte under dit ophold.

Mentorordningen giver dig desuden mulighed for at få nedsat din egenbetaling af højskoleopholdet. Dette aftales inden opstart.

De ansvarlige for mentorordningen på Testrup Højskole er lærer Lars Koue Mogensen, forretningsfører Helle Ehlers og sekretær Gitte Wind.

Læs mere om ordningen på Højskoleforeningen FFD’s hjemmeside.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte højskolen på mail testrup@testrup.dk eller på  telefon 86 29 03 55.

mentorordning

Er du mellem 17,5 og 25 år uden ungdomsuddannelse har du mulighed for at komme på højskole i mindst 12 uger med støtte fra en mentor. Sammen med din mentor udarbejder du en plan for, hvordan vi bedst støtter dig under dit højskoleophold. 

Hvordan bliver du en del af mentorordningen?
Du skal kontakte din UU-vejleder og få skrevet et højskoleophold ind i din uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal UU-vejlederen sende til højskolen, så din mentor har mulighed for at forberede sig på at give dig den bedst mulige støtte under dit ophold.

Mentorordningen giver dig desuden mulighed for at få nedsat din egenbetaling af højskoleopholdet. Dette aftales inden opstart.

De ansvarlige for mentorordningen på Testrup Højskole er lærer Lars Koue Mogensen, forretningsfører Helle Ehlers og sekretær Gitte Wind.

Læs mere om ordningen på Højskoleforeningen FFD’s hjemmeside.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte højskolen på mail testrup@testrup.dk eller på  telefon 86 29 03 55.

elevforeningens FOND

Testrup Højskoles elevforening har en fond, der kan yde støtte til ubemidlede elevers højskoleophold. Bemærk at det kun er i få, særlige tilfælde, at fonden kan give støtte.

Ansøgning sendes til elevforeningens mail besty@testrupelev.dk, hvor du forklarer, hvorfor du betragtes som ubemidlet.

Læs mere på elevforeningens hjemmeside.

elevforeningens FOND

Testrup Højskoles elevforening har en fond, der kan yde støtte til ubemidlede elevers højskoleophold. Bemærk at det kun er i få, særlige tilfælde, at fonden kan give støtte.

Ansøgning sendes til elevforeningens mail besty@testrupelev.dk, hvor du forklarer, hvorfor du betragtes som ubemidlet.

Læs mere på elevforeningens hjemmeside.

Åbent hus 22. september

Drømmer du om at gå på højskole? Så kom og besøg os 22. september fra 16.00-18.00. Tilmelding er nødvendig.