Laboratoriet - Valgfag - Testrup Højskole
udbydes ikke i efteråret 2023

Laboratoriet

I Laboratoriet undersøger vi kreative processer på tværs af alle kunstgenrer. Faget arbejder med performance, hvor vi eksperimenterer med krop, lyd, tekst, billede og bevægelse.

Laboratoriet er et kludetæppe af tilgange til det kunstnerisk-kreative felt. Vi bruger en legende, kropslig tilgang til at undersøge, hvordan man kan bruge klassiske virkemidler som tempo, rum, arkitektur, ritualer, natur, byrum og relationer i en kreativ proces.

Vi forsøger at lege det kunstneriske udtryk frem, individuelt og som gruppe. Vi prøver at bringe det frem, vi har på hjertet og finde ind til der, hvor det rykker for os. Og så øver vi os i at bruge de kunstneriske udtryk samtidigt: hvordan sætter man musik til en oplæsning, hvordan danser man til stilhed, hvordan synger man et billede eller hvordan skaber man et ritual?

På den måde er Laboratoriet både et processuelt og målorienteret fag. Vi øver os i undersøgende at gå ind i kreative processer sammen, og vi øver os i at stå frem og vise hinanden, hvad der optager os.

For at kunne eksperimentere frit kræver det et rart og trygt rum at være sammen i. Derfor skaber vi et åbent, tillidsfuldt, nysgerrigt og sjovt læringsrum, hvor vi bakker hinanden op, der hvor vi er. Vi øver os i at fejle foran hinanden og lærer at bruge tilfældet som en gave.

Med Laboratoriet bliver du modig og tør sætter dine egne parametre for, hvordan du gerne vil udtrykke dig. Du kommer til at turde skabe ting fra bunden sammen med andre, og du kommer til at stå stærkt på dine egne ben – både som person og som skabende kraft.

Underviser

Johanna Malene Geiger

Johanna Malene Geiger

Danser, performer og underviser på Testrup højskole i fagene dans, performance og living yolates. Uddannet danser fra Tanzfabrik Berlin, BA i Æstetik og Kultur fra AU, Cand.mag. fra Teatervidenskab og performancestudier, KU. Certificeret Living Yolates underviser. Johanna undersøger vedvarende og nysgerrigt kroppens, bevægelsens og dansens mange udtryksmuligheder i forskellige sammenhænge.
Kom til onlinemøde om efteråret 2023

Har du spørgsmål til efteråret 2023 så deltag i vores onlinemøde 7. juni kl. 19.00, hvor du kan møde en nuværende elev