Naturdannelse - Testrup
Valgfag

Naturdannelse

Igennem en bred vifte af naturoplevelser på og uden for skolen, vil faget danne grobund for refleksioner over naturen og dens betydning. På faget zoomer vi ind på forskellige artsgrupper; herunder svampe, vandløbsinsekter, fugle, træer, urter, tang, og lærer de mest almindelig arter at kende. Vi lærer om, hvad der er spiseligt, vi lærer om organismernes biologi – deres lyde, adfærd, fysiologi og økosystemfunktion og får det hele sat ind i en bæredygtighedssammenhæng med oplæg om blandt andet biodiversitet og klima. Faget lægger vægt på viden, nysgerrighed og den direkte sanselige oplevelse af naturen. Fælles for alt, vi skal foretage os, er, at naturen og naturrelationen er i centrum.

Underviser

Nikolaj Voldum Ahlburg

Nikolaj Voldum Ahlburg

Lærer i fagene friluftsliv, gå og naturdannelse. Elev fra Testrup Højskole i foråret 2011. Cand. scient i Biologi fra Aarhus Universitet og friluftvejleder fra Universitet i Sørøst-Norge.