Dansk for udlændinge - Testrup
Valgfag

Dansk for udlændinge

Optræning af sprogfærdighederne i dansk. Det vil sige grammatik, udtale og samtaleøvelser samt undervisning i dansk kultur. For at man som udlænding kan få et positivt udbytte af et højskoleophold, er det nødvendigt, at man på forhånd i et vist omfang er i stand til at tale og forstå dansk. Valgfaget udbydes efter behov.

Underviser

Anna Riisgaard Nielsen

Anna Riisgaard Nielsen

PR- og kommunikationsmedarbejder og underviser i faget podcast. Bachelor i filosofi og kandidat i analytisk journalistik fra Aarhus Universitet. Har tidligere arbejdet på Aarhus Universitet og som freelancejournalist.
Kom med på Lærermødet 28.06-02.07.2021
Et seminar for alle med interesse for skolens opgave og sprog. Glæd dig til spændende oplæg, nye samtaleformater, dannelsesværksteder og fælles undren.