Antropologi - Testrup
Valgfag

Antropologi

Hvordan er vi mennesker forskellige, og hvordan er vi ens? Hvad er nøglen til at forstå andre og os selv? I valgfaget antropologi dykker vi ned i menneskelivets mangfoldighed og træner vores nysgerrighed på andre mennesker. Vi forsøger at forstå fremmede fænomener, stille spørgsmål til velkendte oplevelser og med et åbent blik finde svar på spørgsmål som, ’hvad er en familie?’, ’hvad betyder det at have en nationalitet?’, ’hvad er særligt ved vores madkultur?’, ’hvad er et hjem, og kan man føle sig hjemme uden et hus?’. Vi afprøver metoder til at undersøge kulturelle fænomener og får konkrete projektværktøjer til at få idéer og være nysgerrige, at lave interviews, deltagerobservation og formidle sine opdagelser. Én gang hver måned flytter vi undervisningen uden for og holder rundt om bålet. Her vil bålet, som for mange andre kulturer gennem tiden, danne centrum for at dele og udveksle fortællinger om, hvem vi er.

Underviser

Line Beck

Line Beck

Underviser i faget antropologi. Cand.scient. i Visuel Antropologi og uddannet naturterapeut. Har arbejdet med kommunikation, fotografi og visuel formidling i museumsverdenen og undervist på ungdomsuddannelser med sin bog Feltarbejde – antropologisk metode i gymnasiet.
Kom med på Lærermødet 28.06-02.07.2021
Et seminar for alle med interesse for skolens opgave og sprog. Glæd dig til spændende oplæg, nye samtaleformater, dannelsesværksteder og fælles undren.