Om Testrup Højskole

Vores bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsspørgsmålet berører os alle. Det er et af vores tids mest grundlæggende og afgørende problemstillinger – og ingen kommer uden om at forholde sig til det i deres hverdag. Det gør vi heller ikke på Testrup Højskole.

Vi har fremhævet vores bæredygtighedstiltag i kort form her, så du kan skabe dig et overblik over vores prioriteringer. Ønsker du at læse mere indgående om vores tilgang til bæredygtighed, kan du gøre det her.

Undervisningen

På Testrup Højskole har vi fem linjefag: kunst, filosofi, skriv, musik og teater. Her vil naturen og bæredygtighedsspørgsmålet af og til berøres, men ikke optræde gennemgående. Derfor har vi fundet plads til grønne elementer på skemaet uden for linjeundervisningen.

Vi har hvert semester tre temadage om bæredygtighed samt vores tre gennemgående naturvalgfag , genopdagelsen og naturdannelse.

 

Undervisningen

På Testrup Højskole har vi fem linjefag: kunst, filosofi, skriv, musik og teater. Her vil naturen og bæredygtighedsspørgsmålet af og til berøres, men ikke optræde gennemgående. Derfor har vi fundet plads til grønne elementer på skemaet uden for linjeundervisningen.

Vi har hvert semester tre temadage om bæredygtighed samt vores tre gennemgående naturvalgfag , genopdagelsen og naturdannelse.

 

MADEN

Spisesalen på Testrup Højskole er et centralt omdrejningpunkt i hverdagen. Det er her, vi alle mødes morgen, middag og aften til dagens måltider. Køkkenet gør deres for at lave mad, som dækker alles behov og ønsker (fx præferencer i forhold til kød, vegetarisk og vegansk kost) samtidig med at bæredygtighed vægtes.

Blandt andet har køkkenet fokus på at handle lokalt, undgå madspild og sammensætte retter ud fra sæsonens råvarer.

Læs uddybende om køkkenets bæredygtighedspolitik her.

MADEN

Spisesalen på Testrup Højskole er et centralt omdrejningpunkt i hverdagen. Det er her, vi alle mødes morgen, middag og aften til dagens måltider. Køkkenet gør deres for at lave mad, som dækker alles behov og ønsker (fx præferencer i forhold til kød, vegetarisk og vegansk kost) samtidig med at bæredygtighed vægtes.

Blandt andet har køkkenet fokus på at handle lokalt, undgå madspild og sammensætte retter ud fra sæsonens råvarer.

Læs uddybende om køkkenets bæredygtighedspolitik her.

Synlighed, inddragelse og organisation

På Testrup Højskole gør vi en indsats for at synliggøre vores arbejde med bæredygtighed. Vi er medlem af FFD’s bæredygtighedsnetværk, hvilket kræver, at vi som skole tager stilling til en række centrale pejlemærker i et skema, som ligger tilgængeligt for enhver på FFD’s hjemmeside.

Højskolen har desuden et bæredygtighedsudvalg bestående af personale fra skolens forskellige faggrupper samt et blandt eleverne. Formålet er at følge op på grønne initiativer, søsætte nye og at koordinere og prioritere indsatser på højskolen.

Synlighed, inddragelse og organisation

På Testrup Højskole gør vi en indsats for at synliggøre vores arbejde med bæredygtighed. Vi er medlem af FFD’s bæredygtighedsnetværk, hvilket kræver, at vi som skole tager stilling til en række centrale pejlemærker i et skema, som ligger tilgængeligt for enhver på FFD’s hjemmeside.

Højskolen har desuden et bæredygtighedsudvalg bestående af personale fra skolens forskellige faggrupper samt et blandt eleverne. Formålet er at følge op på grønne initiativer, søsætte nye og at koordinere og prioritere indsatser på højskolen.

Affaldssortering

På nuværende tidspunkt sorterer højskolen i disse fraktioner: pap/papir, glas, metal, hård plast, blød plast, elektronikaffald, batterier, madaffald og restaffald.

Sorteringen foretages af eleverne, og sorteringssystemet, som er i elevhusene, bliver dagligt tømt af en elev i hvert hus. Det er eleverne selv, der har ansvaret for at sorterer mest muligt. 

Skolen har det sidste halvandet år været tilmeldt ordningen Pant for Pant, hvor elevernes pant løbende afhentes af og doneres til organisationen, hvis primære målsætning er at skabe arbejdspladser for hjemløse og socialt udsatte. 

Affaldssortering

På nuværende tidspunkt sorterer højskolen i disse fraktioner: pap/papir, glas, metal, hård plast, blød plast, elektronikaffald, batterier, madaffald og restaffald.

Sorteringen foretages af eleverne, og sorteringssystemet, som er i elevhusene, bliver dagligt tømt af en elev i hvert hus. Det er eleverne selv, der har ansvaret for at sorterer mest muligt. 

Skolen har det sidste halvandet år været tilmeldt ordningen Pant for Pant, hvor elevernes pant løbende afhentes af og doneres til organisationen, hvis primære målsætning er at skabe arbejdspladser for hjemløse og socialt udsatte. 

Bygninger og arealer

Helhedsplan for Testrup Højskoles bygninger

Vi er i gang med en omfattende istandsættelse og gennemrenovering af vores bygninger. Her genbruger vi alle eksisterende bygninger i stedet for at rive ned og bygge nyt. Bygningerne fremtidssikres og optimeres med nye energieffektive vinduer og efterisolering af tag og gulv. Derudover anvendes robuste materialer inde og ude, som kan tåle det store slid, en fyldt højskole udsætter dem for.

Udover skolebygningerne ejer højskolen fire lærerboliger. Skolen udskiftede det ene i 2013 med et moderne og energioptimeret hus, og gennemførte en total renovering på et andet. Der er nu to lærerboliger tilbage, som fortsat opvarmes med oliefyr, hvilket vi vil ændre. Vi har en målsætning om at blive fuldstændig fossilfri i vores opvarmning af skolens bygninger.

 

Højskolens arealer

Testrup Højskole ligger placeret midt i et landbrugslandskab, og er omgivet af åbne markarealer. Udover bygninger udgøres højskolens areal af en græsplæne og læhegn med blandede løvtræer. Således har højskolen ikke som udgangspunkt mulighed for at skabe uberørt natur, men vi forsøger at skabe plads til biodiversiteten ved at lade dele af vores græsplæne gro frit og give plads til bede med vilde blomster. Højskolen har også fået anlagt en store jordvolde, som skal plantes til med træer, hvor områdets dyr og planter naturligt kan indfinde sig.

Bygninger og arealer

Helhedsplan for Testrup Højskoles bygninger

Vi er i gang med en omfattende istandsættelse og gennemrenovering af vores bygninger. Her genbruger vi alle eksisterende bygninger i stedet for at rive ned og bygge nyt. Bygningerne fremtidssikres og optimeres med nye energieffektive vinduer og efterisolering af tag og gulv. Derudover anvendes robuste materialer inde og ude, som kan tåle det store slid, en fyldt højskole udsætter dem for.

Udover skolebygningerne ejer højskolen fire lærerboliger. Skolen udskiftede det ene i 2013 med et moderne og energioptimeret hus, og gennemførte en total renovering på et andet. Der er nu to lærerboliger tilbage, som fortsat opvarmes med oliefyr, hvilket vi vil ændre. Vi har en målsætning om at blive fuldstændig fossilfri i vores opvarmning af skolens bygninger.

 

Højskolens arealer

Testrup Højskole ligger placeret midt i et landbrugslandskab, og er omgivet af åbne markarealer. Udover bygninger udgøres højskolens areal af en græsplæne og læhegn med blandede løvtræer. Således har højskolen ikke som udgangspunkt mulighed for at skabe uberørt natur, men vi forsøger at skabe plads til biodiversiteten ved at lade dele af vores græsplæne gro frit og give plads til bede med vilde blomster. Højskolen har også fået anlagt en store jordvolde, som skal plantes til med træer, hvor områdets dyr og planter naturligt kan indfinde sig.

INDKØB

Flyere, foldere og andet reklamemateriale produceres på FSC-mærket papir. Det samme gælder, når filosofi- og skrivelinjen producerer deres bøger.

På teaterlinjen indkøbes der genbrugskostumer, og belysningen til forestillingerne er LED.

INDKØB

Flyere, foldere og andet reklamemateriale produceres på FSC-mærket papir. Det samme gælder, når filosofi- og skrivelinjen producerer deres bøger.

På teaterlinjen indkøbes der genbrugskostumer, og belysningen til forestillingerne er LED.

TRANSPORT

Vi flyver aldrig og tager derfor bussen, når vi skal på studietur eller andre udflugter i hverdagen.

TRANSPORT

Vi flyver aldrig og tager derfor bussen, når vi skal på studietur eller andre udflugter i hverdagen.

ELEVERNE

Som institution kan vi gøre meget for at optimere og minimere vores aftryk på verden, men vi er ekstremt afhængige af vores elever, hvis vi for alvor vil rykke på den grønne dagsorden.

Vores erfaring er, at vi som institution kan lære meget af vores elever. Det er ofte dem, der skubber på for at få forandringer til at ske og peger os i retning af områder, vi kan gøre bedre.

Vi oplever, at hvis en årgang virkelig skal tage ejerskab over den grønne dagsorden, så kræver det, at budskabet og ønsket kommer fra eleverne selv. At det er eleverne, der går forrest og støtter hinanden og højskolen op i at ændre adfærd, arbejdsgange og vaner. Derfor nedsættes der, fra begyndelsen af hvert hold, et elevbåret bæredygtighedsudvalg med en lærerrepræsentant, for på den måde fra dag et at skabe et forum, hvor den grønne dagsorden kan folde sig ud.

 

Sådan kan du bidrage som elev på Testrup Højskole 

Der er mange små ting i hverdagen, du som elev kan bidrage med, hvis du ønsker at hjælpe med at reducere Testrup Højskoles materiale- og energiforbrug. Her er 10 ideer, som i det daglige kan rykke på meget, hvis vi alle hjælpes ad med at efterleve dem i fællesskab.

 • Sluk lyset når du forlader et lokale som den sidste
 • Sorter dit affald efter skolens anvisninger
 • Tag korte bade
 • Print på begge sider og undgå unødig kopiering
 • Sluk radiatoren mens du lufter ud
 • Luk vinduerne når du forlader et lokale som den sidste
 • Fyld vaskemaskinerne når du vasker tøj
 • Brug kun små mængder rengøringsmiddel
 • Sluk for el-apparater der står på stand-by
 • Har du virkelig brug for endnu en kop kaffe i dag?

ELEVERNE

Som institution kan vi gøre meget for at optimere og minimere vores aftryk på verden, men vi er ekstremt afhængige af vores elever, hvis vi for alvor vil rykke på den grønne dagsorden.

Vores erfaring er, at vi som institution kan lære meget af vores elever. Det er ofte dem, der skubber på for at få forandringer til at ske og peger os i retning af områder, vi kan gøre bedre.

Vi oplever, at hvis en årgang virkelig skal tage ejerskab over den grønne dagsorden, så kræver det, at budskabet og ønsket kommer fra eleverne selv. At det er eleverne, der går forrest og støtter hinanden og højskolen op i at ændre adfærd, arbejdsgange og vaner. Derfor nedsættes der, fra begyndelsen af hvert hold, et elevbåret bæredygtighedsudvalg med en lærerrepræsentant, for på den måde fra dag et at skabe et forum, hvor den grønne dagsorden kan folde sig ud.

 

Sådan kan du bidrage som elev på Testrup Højskole 

Der er mange små ting i hverdagen, du som elev kan bidrage med, hvis du ønsker at hjælpe med at reducere Testrup Højskoles materiale- og energiforbrug. Her er 10 ideer, som i det daglige kan rykke på meget, hvis vi alle hjælpes ad med at efterleve dem i fællesskab.

 • Sluk lyset når du forlader et lokale som den sidste
 • Sorter dit affald efter skolens anvisninger
 • Tag korte bade
 • Print på begge sider og undgå unødig kopiering
 • Sluk radiatoren mens du lufter ud
 • Luk vinduerne når du forlader et lokale som den sidste
 • Fyld vaskemaskinerne når du vasker tøj
 • Brug kun små mængder rengøringsmiddel
 • Sluk for el-apparater der står på stand-by
 • Har du virkelig brug for endnu en kop kaffe i dag?
Book en rundvisning

Er du nysgerrig på Testrup Højskole? Du er velkommen til at kigge forbi og få en rundvisning.