Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Elever på et langt højskoleophold

Almindelige informationer
Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever i forbindelse med indmeldelse. Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, uddannelsesforhold, portrætfoto og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at indhente elevens CPR-nummer. Når skolen indsamler CPR-nummer på eleven, skyldes dette bl.a. skolens forpligtelser over for Kulturministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Kulturministeriet kan kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler.

Skolen opbevarer disse stamdataoplysninger til evig tid, da højskolen har en forpligtelse til dette for at kunne udstede et højskolebevis til en elev, der har været på et ophold på mindst fire uger jf. højskolelovens § 15, stk. 5.

For elever på kurser under fire uger opbevares oplysninger af skolen i fem år, da disse oplysninger er tilknyttet skolens regnskab og indberetningspligt.

 

Kursister på ugekurser

Almindelige informationer
Skolen har brug for at indhente personoplysninger om kursister i forbindelse med indmeldelse. Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at indhente kursistens CPR-nummer. Når skolen indsamler CPR-nummer på kursister, skyldes dette bl.a. skolens forpligtelser over for Kulturministeriet i forhold til at kunne søge tilskud.

Skolen opbevarer disse stamdataoplysninger i fem år, da disse oplysninger er tilknyttet skolens regnskab og indberetningspligt.

 

Indsamling af personoplysninger ved tilmelding til Testrup Højskoles Skolekreds

Skolekredsen har brug for at indhente personoplysninger om medlemmer i forbindelse med indmeldelse. Skolekredsen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at administrere skolekredsens medlemmer, i forbindelse med opkrævning af kontingent, udsendelse af årsskrift og invitationer til skolekredsens arrangementer.

Overordnet indsamler skolekredsen almindelige personoplysninger om et medlem som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, Skolen opbevarer disse stamdataoplysninger i fem år, da disse oplysninger er tilknyttet skolekredsens regnskab.