Oplysningspligt

Oplysningspligt

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

 

Du har rettet henvendelse til Testrup Højskole.

 

I den forbindelse skal vi, i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13, oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk om dig.

 

Den dataansvarlige er:

 

Helle Ehlers, Testrup Højskole, Testrupvej 110, 8320 Mårslet. Mail: helle@testrup.dk

 

Formålet med behandlingen er, at kunne besvare din henvendelse og kunne administrere dit ophold på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b.

 

Testrup Højskole har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

 

Testrup Højskole videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

 

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter senest 5 år.

 

Hvis der er i lovgivningen er fastsat særlige slettefrister, overholdes disse.

 

Er du elev på et højskolekursus, der har en varighed af mere end 4 uger, opbevarer vi oplysning om dit navn, CPR nr., hold og linjefag til evig tid, da er vi forpligtet af højskolelovens §15, stk. 5, til at kunne udstede et højskolebevis.

 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

 

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

 

Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på skolen må bringes til ophør.

 

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Testrup Højskole behandling af dine personoplysninger ukorrekte.