Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser


HØJSKOLENS BETALINGSBETINGELSER

Testrup Højskole 
Testrupvej 110 
8320 Mårslet
Tlf.: 86 29 03 55
Email: testrup@testrup.dk
Kontonr.: Reg. 3656 konto 1012959


BETALINGSMETODER

Sammen med bekræftelsen fremsender skolen en betalingsanmodning til betaling af depositum, beløbet bedes betalt inden otte dage.

 

KORTE KURSER

Depositum kr. 500,- skal betales, for at tilmeldingen er gældende. Depositum tilfalder skolen ved afbud. Restbeløbet/kursusbeløbet betales cirka en måned før kurset. Ved afbud senere end én måned før kurset tilfalder hele beløbet højskolen.

LANGE HØJSKOLEOPHOLD

Indmeldelsesgebyr/depositum kr. 1.200,- skal betales, for at tilmeldingen er gældende. Ved afbud refunderes depositum kr. 600,-. Acontobeløbet til undervisningsmaterialer betales cirka to måneder før kursusstart. Skolepengene betales i rater månedsvis forud.

Ved afbrudt ophold betales for påbegyndt uge plus fire uger.


BEMÆRK

Tilmeldingen er først gældende, når højskolen har bekræftet den, og når depositum (indmeldelsesgebyr/depositum) er betalt.