Bestyrelsen

Bestyrelsen

Testrup Højskoles bestyrelse består af syv medlemmer. De tre af disse vælger Skolekredsens bestyrelse af sin midte. De sidste fire vælges ved urafstemning blandt Elevforeningens medlemmer.

Elevforeningens fire mandater skal i henhold til vedtægterne have følgende sammensætning: To personer skal være tidligere elever fra Testrup Højskole og to personer vælges på baggrund af deres interesse for Testrup Højskole. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for en periode på fire år.