Bestyrelsen

Bestyrelsen

Testrup Højskoles bestyrelse består af syv medlemmer. De tre af disse vælger Skolekredsens bestyrelse af sin midte. De sidste fire vælges ved urafstemning blandt Elevforeningens medlemmer.

Elevforeningens fire mandater skal i henhold til vedtægterne have følgende sammensætning: To personer skal være tidligere elever fra Testrup Højskole og to personer vælges på baggrund af deres interesse for Testrup Højskole. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for en periode på fire år.

Formand

Nanna Rørdam Knudsen, forlagsredaktør
Valgt af Elevforeningen
Stadion Allé 27, 4. tv.
8000 Århus C

Næstformand

Eske Rauer Frank
Valgt af Elevforeningen

Øvrige medlemmer

Lea Korsgaard
Valgt af Elevforeningen
Vesterbrogade 127A, 1 tv.
1620 København V

Henning Kærsgaard
Valgt af Elevforeningen
Sandmosevej 22 A
8270 Højbjerg

Margrethe Bogner
Valgt af Skolekredsens bestyrelse
Hørret Byvej 13
8320 Mårslet

Keld Schmidt-Møller
Valgt af Skolekredsens bestyrelse
Ovesdal 38
8320 Mårslet

Lars-Erik Larsen
Valgt af Skolekredsens bestyrelse
Helga Pedersens Gade 3, 9.
8000 Århus C