Pressemeddelelse

Testrup Højskole modtager fem millioner kroner fra Salling Fondene til Akademibygning

Testrup Højskole har modtaget fem millioner kroner fra Købmand Herman Sallings Fond til omdannelse af skolens ikoniske Vesterhus fra 1938.

Bygningen bliver i fremtiden til Vesterhus Akademibygning og skal huse topmoderne faciliteter til skolens kunstlinje og teaterlinje samt indeholde refugielejligheder til forskere og kunstnere, der gæsteunderviser på skolen.

Ombygningen vil samtidig gøre det muligt for skolen at invitere offentligheden ind til teaterforestillinger, kunstudstillinger og artist-talks i bygningen, da adgangsforhold og komfort forbedres markant. 

Forstander Simon Axø udtaler: ”Vi er dybt taknemmelige. Donationen fra Salling Fondene har enorm betydning, fordi vi nu kan arbejde målrettet mod at realisere den største ombygning i Testrup Højskoles 152 årige historie. Vores ambition er at modernisere kernefaciliteterne for kunst og teater og samtidig lette tilgængeligheden for offentligheden i den gamle højskolebygning. Med donationen fra Salling Fondene har vi nu taget det første store skridt mod virkeliggørelsen af en drøm, der fremover kommer både elever, medarbejdere og offentligheden til gode. Ombygningen vil kort sagt skabe topmoderne rammer for den fremtidige folkeoplysning og kunstneriske profil på Testrup Højskole.” 

Testrup Højskole arbejder målrettet på at skaffe yderligere midler i overensstemmelse med den overordnede tidsplan, strategi og budgetramme, som skolens ledelse og bestyrelse i fællesskab har vedtaget.

Med donationen på fem millioner kroner fra Salling Fondene er afsættet for dette arbejde det bedst mulige, og skolen glæder sig til at arbejde videre med den absolut største ombygning i skolens historie.

"Fra Salling Fondenes side er vi meget glade for at støtte Testup Højskole, der bidrager til oplevelser og skaber fællesskab i hverdagen, hvilket er helt i tråd med Salling Fondenes formål," fortæller Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond.

Jyllands-Posten har skrevet om donationen her.