Valgfag

Valgfag i foråret 2020

ANALOG Foto

I en tid hvor der tages flere billeder end nogensinde før i fotografiets historie, glemmer vi ofte at stoppe op og kigge ordentligt på vores billeder. I foto skal vi se, sanse, eksperimentere, diskutere og ikke mindst fotografere. Vi skal skabe et fotografisk sprog, både med egne billeder og i samtalen om andres billeder, for på den måde at blive mere bevidste om, hvad der får nogle fotografier til at fastholde os i længere tid end andre. Vi skal arbejde med forskellige fotografiske genrer, forståelse for lys, skygge og komposition. Dit fotografiske niveau er ikke det afgørende, hvis blot du er nysgerrig. Vi får besøg af forskellige gæster, som alle arbejder med fotografiet som medie, og vi skal besøge aktuelle fotoudstillinger.

Billedkunst

I billedkunst arbejder vi på at udvikle dine tegnefærdigheder. Vi kigger på tegnedynamik, bevægelse, lys/skygge og komposition og undersøger farvernes verden med pastelkridt, pensel og acrylmaling. Vi afprøver virkemidler og udtryk i bundne og frie opgaver. Du kommer til at arbejde med forskellige genrer inden for maleri og billedkunst på vejen mod dit selvstændige udtryk.

DANS

Vi danser. Rører os, rører hinanden, koncentrerer os, slipper os selv fri, giver den gas, break a leg, shake your boody, retter ryggen, spiller med øjnene, spiller med musklerne, knejser med nakken, svinger med håret, get ya groove on. Vi danser argentinsk tango, samtidsdans, funky jazz og mystiske bevægelsesformer inspireret af Gaga og Dancing yolates. Vi arbejder med grundprincipperne inden for de forskellige genrer, og alle kan være med. Dans dig til en stærk, fleksibel, kreativ og stjerneglad krop.

Dansk for udlændinge

Optræning af sprogfærdighederne i dansk. Det vil sige grammatik, udtale, samtaleøvelser mv. For at man som udlænding kan få et positivt udbytte af et højskoleophold, er det nødvendigt, at man på forhånd i et vist omfang er i stand til at tale og forstå dansk. 

Film

I faget film får du mulighed for at dyrke din interesse for film og samtidig skærpe dine evner til at reflektere over filmsprog. Vi går i dybden med forskellige emner, som vi vælger i fællesskab. Det kunne være den særlige fortællestil hos en filminstruktør som Lars von Trier eller Michael Haneke, genretræk og genrebrud inden for science fiction eller nyere dokumentarfilms leg med fiktion. Det kunne også være at undersøge filmmediets evne til at belyse temaer som flygtningekrise eller identitetsdannelse. Vi kommer til at se film, der vil begejstre, men også film der vil udfordre og provokere.

Fysisk grundtræning

Udgangspunktet for faget fysisk grundtræning er glæden ved at bevæge sig.  Men ifølge min filosofi bliver man først rigtig glad, når man har mødt smerten og kommer om på den anden side. Den glæde, jeg taler om, opstår i det irrationelle øjeblik, hvor kroppen tager over og dovenskabens logik går i opløsning. Den opstår, når man gør noget så dumt som at løbe på bare fødder eller tager armbøjninger, mens man står i bro.

Højskolen udbyder fra 2019 et nyt valgfag, der tager udgangspunkt i en vandrerute. Turen er fem kilometer og går gennem noget af Aarhusegnens smukkeste og mest varierede natur. Hver uge går eleverne denne rute med underviser Nikolaj Voldum Ahlburg, om det er solskin, vind eller regn og på forskellige tider af døgnet. Sammen oplever de forandringen, når årstiderne skifter, og naturen ændrer sig. Faget lægger vægt på refleksion, fordybelse og nærvær og giver plads til åndehuller og tænkepauser.

Kammerkor

Vi arbejder med korklang, intonation, vejrtrækning, støtte, frasering mm. — kort sagt: bliver gode korsangere. Vi synger fra 3- til 6-stemmige satser inden for både det klassiske og rytmiske repertoire. Satserne er af forskellig sværhedsgrad. Har du korerfaring, er det naturligvis lettere at gå til, men det vigtigste er, at du har mod på at udvikle dine sangevner. 

Keramik

Vi arbejder med stentøj og med raku – en gammel japansk teknik, hvor brændingen foregår i udendørs ovn. Desuden glasfusing og -slumping, hvor glasplader formes til skåle, relieffer mm. i en 900° varm ovn. Endelig vil vi inddrage andre materialer (metal, træ, gips, sten mm.), når vi får brug for det. Vi vil søge inspiration gennem gæstelærere og udstillingsbesøg.

KLIMAKLUBBEN

Vi står i dag overfor en række globale kriser, der knytter sig til vores brug og forbrug af naturen. Kriser som, grundet deres globale omfang, kan være meget uoverskuelige og svære at tage stilling til og ikke mindst handle overfor. I faget Klimaklubben vil du blive en del af et fællesskab, hvor vi sammen bliver klogere på emner som klima, miljø, biodiversitet, fødevarer og forbrug i en bæredygtighedskontekst. Et fællesskab hvor vi sammen udvikler redskaber til og skaber mulighed for at omsætte vores viden til handling. Klimaklubben vil fungere som Testrup Højskoles elevbårne bæredygtighedsudvalg. Derfor er det oplagt, at ideer og holdninger omsættes til konkrete projekter på og udenfor skolen.

Køn, krop og kultur

Er man forpligtet til at elske sin krop? Hvad er identitetspolitik? Hvorfor er offer et skældsord? Hvad fortæller programmet ”Date mig nøgen” om vores kulturs forhold til nøgenhed? Hvad vil det sige at have et køn? Emnerne køn, krop og kultur fylder meget i den offentlige debat, men det er sjældent, at de bliver taget filosofisk alvorligt. Det er netop, hvad vi skal gøre i faget Køn, Krop og Kultur. Vi skal læse filosofiske tekster, analysere reality-tv og diskutere emner som feminisme, influencers, retfærdighed og frihed.

LITTERATUR

Et bibliotek er et »magisk rum med mange forheksede ånder, der vågner, når vi kalder på dem«. Sådan har den argentinske forfatter J. L. Borges formuleret det. Litteraturen kan fortrylle verden, man kan drømme sig væk i den. Men litteraturen kan også noget andet. Den danske digter Palle Sigsgaard skriver: »Man kan tage digtet på som en brille og se: virkelighed«. Litteraturen har et helt særligt sprog at erfare og indvirke i verden med. For litteraturen er nemlig også politisk – og i en verden, der er præget af uoverskuelige og gennemgribende kriser, giver det måske mening at vende sig indad, mod litteraturen, for at finde et væksthus for kritikker og politisk handlekraft, når samfundets politiske værktøjer kommer til kort? Vi skal læse litteratur, der konfronterer verden såvel som flygter fra den, og spørgsmålet om forholdet mellem litteratur og virkelighed vil være en evig følgesvend undervejs. Vi skal læse poesi såvel som prosa, og forfatterne vil repræsentere forskellige lande, tider og tendenser. Forfatterne vil bl.a. tælle: Franz Kafka, Ursula Andkjær Olsen, Jonas Eika, Clarice Lispector, Bertolt Brecht, Inger Christensen, Ursula K. Le Guin mv.

LIVING YOLATES

Living Yolates er en holistisk, glædesfyldt og dynamisk træningsform udviklet af Mikkala Kissi. Den kombinerer yogaens stillinger og filosofi med den dybe styrketræning fra pilates og med dansens flow og glæde.
I Living Yolates styrker og strækker vi krop og sind. Vi bruger tid på yoga, pilates og dans hver for sig, for at udbygge kendskabet til træningsformens enkelte dele. Derudover får du indblik i meditationsteknikker og partnerarbejde. I Living Yolates lærer du dine personlige ressourcer at kende og får inspiration til at udvikle dem gennem bevidst og ekspressivt arbejde med kroppen.

LIVsfilosofi

Platon skrev: ”Filosofi begynder med forundring.”, og netop forundring er det vigtigste ord i faget livsfilosofi. Forundring vækker din nysgerrighed, og får dig til at stille spørgsmål som: Hvad vil jeg med mit liv? Hvordan forstår jeg den tid, jeg lever i? Hvad er kærlighed? Hvad er ondskab? Hvad vil det sige at være et ”jeg”? Vi skal læse og undre os sammen med filosoffer, der har skrevet om alt det, der giver livet mening (valget, kærligheden, tiden), men også alt det, som udfordrer meningen (angst, død, fortvivlelse). Du vil blive introduceret til en bred vifte af filosoffer og filosofiske retninger, og målet er, at du skal blive klogere på de ting, der fylder (i) livet."

MAD

I valgfaget mad skærper vi dine færdigheder i køkkenet og lægger op til refleksion, snak og debat om madens historie, etik og kultur og sætter den nutidige madlavning i perspektiv. Undervisningen knytter teori og praksis tæt sammen, og du kan forvente at begå dig mere selvsikkert og øvet i et køkken efter deltagelse i faget. Eksempler på temaer i undervisningen kunne være: grundlæggende teori og øvelse i at lave mad ud fra de fem grundsmage, de klassiske saucer og mayonnaise, udbening og tilberedning af fisk og kød, ristning og blanding af krydderier samt hjælp til madlavning på et SU-budget og gode råd til at undgå madspild.

MUSIKTILVALG

Vi arbejder med to hovedemner: sammenspil og sangskrivning.
Sammenspil: Vi spiller covernumre i forskellige genrer; fra indierock over afrikanske trommer til skæve takter og skalaer i balkan. Vi arbejder med, hvordan vi som musikere aktivt fortolker vores rolle i sammenspillet. Vi kommer undervejs til at prøve kræfter med forskellige instrumenter, alt efter hvad repertoiret kalder på.
Sangskrivning: Både alene og sammen med andre kan man få hul på eller arbejde videre med sin sangskrivning – tekster såvel som musik. Rammerne for det er tilpasset den enkelte.

NATURDANNELSE

Igennem en bred vifte af naturoplevelser på og uden for skolen, vil faget danne grobund for refleksioner over naturen og dens betydning. Vi skal beskæftige os med klassiske friluftslivsaktiviteter (bål, udendørs overnatning, vandring, kajak), lære om biologisk indhold og artkendskab (spiselig natur, fugle, planter, svampe, tang) og have sanselige oplevelser med fokus på ro og refleksion. Fælles for alt, vi skal foretage os, er, at naturen og naturrelationen er i centrum.

PERFORMANCE

Hvis du vil blive bedre til at udtrykke dig, når du skal læse op, spille en rolle eller synge giver faget Performance dig redskaber til at fortætte dit nærvær over for et publikum. Kroppen er vores værktøj. Vi skal arbejde med at bruge de kvaliteter, den allerede har på en iscenesat måde. Vi skal kende til performancekunstens historie og derudfra lave øvelser med kroppen, lave stedsspecifik performance, oparbejde udholdenhed, turde sætte os selv på spil og bruge vores individuelle kvaliteter og udtryk på en performativ og scenisk måde.

Podcast

Man kan skabe uendeligt mange billeder med lyd. Derfor er der næsten ingenting, man ikke kan lave en podcast om – og der findes efterhånden podcasts om alt.
I faget podcast ser vi på radioen som medie, lærer grundlæggende journalistiske værktøjer og hører uddrag fra podcasts for at definere podcastens genrer og fortælle- og lydtekniske kneb, der benyttes til at skabe lydbilleder. Gennem praktiske øvelser ender vi med at kunne producere en podcast fra idé til redigering og til sidst til færdigt produkt.

SKRIVEVÆRKSTED

I skriveværkstedet har du mulighed for at få dine tanker, drømme og fantasier bragt på skønlitterær form. Vi prøver kræfter med forskellige genrer, f.eks. digte og noveller og gennem øvelser og konstruktiv kritik, kan du blive bedre til at skrive og få skærpet din sans og lydhørhed for sproget. Du bliver præsenteret for nogle gode forfattere, som kan virke inspirerende på dig og give dig idéer. Men først og fremmest skal du selv skrive løs, og du skal have lyst til og mod på at vise det til andre. 

STORE KOR

Det er noget helt særligt – næsten rørende - at opleve den store fælles vibration, der opstår, når rigtig mange synger sammen. Det er det særlige ved Store Kor. Under opvarmningen folder vi krop og stemme ud og gør os parate til at synge et repertoire, der er sjovt og som klinger godt, men som ikke nødvendigvis er svært. Alle kan være med, både erfarne sangere og de, der på forhånd ikke har et forhold til sang. Vi går dog ikke efter laveste fællesnævner, tværtimod, for man bliver nemlig på forunderlig vis løftet op og båret med. Der er dømt stor lyd og max hygge!''

UPCYCLING

Upcycling handler om at tilføje ny værdi til ting, som vi ellers opfatter som outdatede, aflagte eller som affald. Vi omfortolker materialers udtryk og funktion og tænker genbrug på en ny måde, der gavner både klimaet, forbrugeradfærden og pengepungen. Produktionen af nyt tøj stiger, og tekstilindustrien udleder mere CO2 end fly- og shippingbranchen. Modebranchen er derfor en af de helt store syndere i forhold til klimabelastning. Som et civilt modsvar syr vi gammelt tøj om og forlænger levetiden på det. Vi puster nyt liv i gamle klæder og ændrer snit, lapper og pynter med perler og palietter. Vi arbejder desuden med broderiteknikker, syr tøj, tasker, puder og accessories af stofrester og gamle indiske silkesarier. Vi upcycler smykker, laver grafiske tryk og går på genbrugsjagt. Vi skaber nye skærme til gamle lamper, omtænker og ombetrækker møbler og indretter vores eget upcyclede værksted. Det praktiske arbejde suppleres af en løbende dialog om, hvordan forholdet mellem menneske og natur kan gentænkes i bestræbelsen på at transformere vores intensive ressourceudnyttelse og altomfattende forbrugeradfærd til mere bæredygtige og ansvarsfulde (for)brugerfællesskaber.Upcycling er for dig, der gerne vil gå til kreativ kamp for klimaet og lære at omskabe affald og aflagt tøj til unika-items.

X-RUM

X-rum er et fag, der stiller flere spørgsmål, end det stikker svar. Her kradses i individets oplevelse af originalitet: ”Jeg er den eneste i verden, der har det sådan”. Ikke for at underkende individets egenart, men i et forsøg på at udfordre ensomheden og dele tvivlen i en evig afklaringsproces i forhold til mit studie, min fortid og min fremtid, alverdens dilemmaer og alt det andet i det liv, der ligger en på sinde. ’X’ står for eksperiment og ’rum’ for den plads, vi giver os selv og hinanden i eksperimentets navn – tankestregen taler for sig selv. Faget er nærmest i sig selv et eksperiment, hvor vi sammen famler rundt og forsøger at slippe kontrollen for en stund. Vi prøver at se på os selv indefra i stedet for altid at se os selv med andres øjne – udefra! Der er timer, hvor vi skal tie og alligevel være sammen. Bare stilhed. Så er der andre timer, hvor vi koger rundt og synger sange. Vi opfinder på stedet. Der fokuseres i det hele taget på opmærksomhed og tilstedeværelse lige nu og her i faget. Og på den fælles undren, en slags sokratisk dialog. Det hele skal ikke ende med et facit eller noget eksakt, men måske bliver man lidt klogere på sig selv undervejs. Kodeordet for alt, hvad vi laver, er improvisation. Så hvis du tør stille dig til rådighed for xperimentet, får du måske en hovedrolle i dit eget liv!

 

Analog foto

Analog foto

billedkunst

billedkunst

Dans

Dans

Dansk for udlændinge

Dansk for udlændinge

Fysisk grundtræning

Fysisk grundtræning

Kammerkor

Kammerkor

Keramik

Keramik

Mad

Mad

Musiktilvalg

Musiktilvalg

Performance

Performance

Podcast

Podcast

Store kor

Store kor

X-RUM

X-RUM