Valgfag

Rundtur i valgfagene

 

Billedkunst

I billedkunst arbejder vi på at udvikle dine tegnefærdigheder. Vi kigger på tegnedynamik, bevægelse, lys/skygge og komposition og undersøger farvernes verden med pastelkridt, pensel og acrylmaling. Vi afprøver virkemidler og udtryk i bundne og frie opgaver. Du kommer til at arbejde med forskellige genrer inden for maleri og billedkunst på vejen mod dit selvstændige udtryk.

Dansk for udlændinge

Optræning af sprogfærdighederne i dansk. Det vil sige grammatik, udtale, samtaleøvelser mv. For at man som udlænding kan få et positivt udbytte af et højskoleophold, er det nødvendigt, at man på forhånd i et vist omfang er i stand til at tale og forstå dansk. 

FORTælleværksted

Verden vrimler med fortællinger. Hvilke kræfter rummer en fortælling – og fortælleren? Vi vil bevæge os ind i både små og store fortællingers livgivende rum, læse op for hinanden og arbejde med levendegørelse af fortællingens billeder, sansninger, tanker og stemninger. 

Foto

Bedre billeder ud af kameraet og op på væggen. Vi lægger vægten på at fotografere og viderebearbejde optagelserne i mørkekammer eller på computer. Du stifter bekendtskab med en masse typer fotografi og forskellige teknikker. Vi besøger udstillinger og får besøg af kunstnere, der bruger fotografiet som medie. 

Friluftsliv
(UDBYDES I EFTERÅRET 2018 SOM NATURDANNELSE – SE FAGBESKRIVELSEN UNDER "NATURDANNELSE")

I friluftslivet arbejder vi med at opbygge fællesskab, få redskaber til ”den gode tur”, bryde grænser og afprøve forskellige aspekter af friluftslivet i det hele taget. I praksis skal vi køre mountainbike, lære kunsten af lave et bål – og lave mad over det, træklatring, vilde urter og kendskab til dem, vandsport som f.eks. havkajak og meget meget mere. Når du kommer hjem, har du både afprøvet friluftssport såvel som friluftsliv.

Fysisk grundtræning

Udgangspunktet for faget fysisk grundtræning er glæden ved at bevæge sig.  Men ifølge min filosofi bliver man først rigtig glad, når man har mødt smerten og kommer om på den anden side. Den glæde, jeg taler om, opstår i det irrationelle øjeblik, hvor kroppen tager over og dovenskabens logik går i opløsning. Den opstår, når man gør noget så dumt som at løbe på bare fødder eller tager armbøjninger, mens man står i bro.

Kammerkor

Vi arbejder med korklang, intonation, vejrtrækning, støtte, frasering mm. — kort sagt: bliver gode korsangere. Vi synger fra 3- til 6-stemmige satser inden for både det klassiske og rytmiske repertoire. Satserne er af forskellig sværhedsgrad. Har du korerfaring, er det naturligvis lettere at gå til, men det vigtigste er, at du har mod på at udvikle dine sangevner. 

Keramik

Vi arbejder med stentøj og med raku – en gammel japansk teknik, hvor brændingen foregår i udendørs ovn. Desuden glasfusing og -slumping, hvor glasplader formes til skåle, relieffer mm. i en 900° varm ovn. Endelig vil vi inddrage andre materialer (metal, træ, gips, sten mm.), når vi får brug for det. Vi vil søge inspiration gennem gæstelærere og udstillingsbesøg. 

Køn, krop og kultur

Køn har nærmest til alle tider været et omdiskuteret fænomen. Kroppen er atter blevet en politisk slagmark. Emner som seksualitet og ligestilling har fået fast spalteplads i de store aviser og udvides nu med diskussioner om samtykke, kropsudskamning, hverdagssexisme, strukturel racisme etc. I faget køn, krop og kultur tager vi fat i store klassikere indenfor kønsteori og bruger dem til at kaste nyt lys over vores samtid. Vi tager livtag med aktuelle debatter, kigger efter i populærkulturen og lader os inspirere af aktivistiske bevægelser. Mød op med lysten til at dele synspunkter, erfaringer og din undren med de andre.

KOR

Det er noget helt særligt – næsten rørende - at opleve den store fælles vibration, der opstår, når rigtig mange synger sammen. Det er det særlige ved Store Kor. Under opvarmningen folder vi krop og stemme ud og gør os parate til at synge et repertoire, der er sjovt og som klinger godt, men som ikke nødvendigvis er svært. Alle kan være med, både erfarne sangere og de, der på forhånd ikke har et forhold til sang. Vi går dog ikke efter laveste fællesnævner, tværtimod, for man bliver nemlig på forunderlig vis løftet op og båret med. Der er dømt stor lyd og max hygge!

LITTERATUR

Et bibliotek er et »magisk rum med mange forheksede ånder, der vågner, når vi kalder på dem«, siger den argentinske forfatter J. L. Borges. I litteraturtimerne vil vi kalde disse ånder frem ved at læse digte, romaner, noveller – og se, hvad der sker … 

Livsfilosofi

For dem, der ikke vælger filosofi som linjefag, men som gerne vil filosofere over det liv, vi lever med os selv og hinanden. Vi vil stifte bekendtskab med klassisk og nyere tænkning inden for områderne: eksistens, etik, individ og samfund. 

MUSIKTILVALG

Faget er et tilbud om sammenspil til dem, der ikke går på musiklinjen. To gange om ugen flytter vi ind i øvelokalet og arbejder med musik vi godt kan lide. Vi fokuserer bl.a. på groove, frasering, udtryk og dynamik, men frem for alt åbne ører. Genrer kan være rock, folk, groove, singersongwriter, alternative osv. – det kommer an på holdet. Der er plads til alle instrumenter plus sangere.

Naturdannelse

Igennem en bred vifte af naturoplevelser på og uden for skolen, vil faget danne grobund for refleksioner over naturen og dens betydning. Vi skal beskæftige os med klassiske friluftslivsaktiviteter (bål, udendørs overnatning, vandring, kajak), lære om biologisk indhold og artkendskab (spiselig natur, fugle, planter, svampe, tang) og have sanselige oplevelser med fokus på ro og refleksion. Fælles for alt, vi skal foretage os, er, at naturen og naturrelationen er i centrum.

Podcast

Man kan skabe uendeligt mange billeder med lyd. Derfor er der næsten ingenting, man ikke kan lave en podcast om – og der findes efterhånden podcasts om alt.
I faget podcast ser vi på radioen som medie, lærer grundlæggende journalistiske værktøjer og hører uddrag fra podcasts for at definere podcastens genrer og fortælle- og lydtekniske kneb, der benyttes til at skabe lydbilleder. Gennem praktiske øvelser ender vi med at kunne producere en podcast fra idé til redigering og til sidst til færdigt produkt.

Politik

Hvorfor ser Verden omkring os ud som den gør? Er det grundlæggende retfærdigt? Hvad ville du lave om?
Faget handler om politik i bredeste forstand. Der er stor vægt på de centrale spørgsmål: Er demokrati godt – og hvorfor? Hvad er værdien ved frihed? Hvad er formålet med straf? Samtidig tager vi også fat om de store aktuelle emner, der rør på sig i Verden under opholdet. Det kunne eksempelvis være spørgsmål om krig, om flygtninge eller om en bemærkelsesværdig amerikansk præsident. Fokus i diskussionerne er dog altid de bagvedliggende værdier, så vi bliver klogere på mere end bare en enkelt sag.

RESONANS

Hvordan vækker vi genklang i hinanden? Hvad får os til at resonere? I en tid, hvor samfundet bliver stadigt mere opdelt, skal vi øve os i at høre, hvad de andre siger – øve os i at sætte os i andres sted. I faget Resonans arbejder vi først og fremmest sammen, og vi arbejder kreativt. Ikke for at beskæftige os med udtryk, men snarere for at fremdyrke indtryk. Du vil blive rykket i ved hjælp af performanceøvelser, samtaleteknikker og sanseforsøg, men skal også selv bidrage med noget, der rykker i dig. Opgaven bliver at finde metoderne til at få sat resten af holdet i bevægelse. Det eneste krav er, at du selv skal turde slippe dit fodfæste.

SELVFORSYNING og bæredygtighed
(udbydes i efteråret 2018 som naturdannelse – se fagbeskrivelsen under "naturdannelse")

I faget "bæredygtighed og selvforsyning" arbejder vi i køkkenhaven, vi passer vores høns og arbejder med byggeri. Vi kan producere filtsko, karte, spinde og farve uld, garve skind, flette pil, fiske, konservere og brygge. Gennem vores praktiske arbejde finder vi i fællesskab en forståelse for cirkulær bioøkonomi, FN's bæredygtighedsmål, moderne fødevareproduktion, og vi får på den måde en baggrund for at være aktive og kritiske forbrugere. Kort sagt skal vi med Grundtvigs ord genfinde vejen til et jævnt muntert virksomt liv på jord.

SKRIVEVÆRKSTED

I skriveværkstedet har du mulighed for at få dine tanker, drømme og fantasier bragt på skønlitterær form. Vi prøver kræfter med forskellige genrer, f.eks. digte og noveller og gennem øvelser og konstruktiv kritik, kan du blive bedre til at skrive og få skærpet din sans og lydhørhed for sproget. Du bliver præsenteret for nogle gode forfattere, som kan virke inspirerende på dig og give dig idéer. Men først og fremmest skal du selv skrive løs, og du skal have lyst til og mod på at vise det til andre. 

spil

Vi skal spille en masse spil, men vi skal også bruge dem til at blive klogere. Du vil blive introduceret til spillenes verden og opleve, at nutidens spil er uendeligt meget mere end Risk og Monopoly. Du vil finde ud af, hvilke spil du værdsætter og møde spilformer, du ikke har prøvet før. Vi vil tale om spillenes design og forholde os kritisk til spillene. Hvad afgør om et spil er godt? Vi skal også tale om, hvad der foregår mellem mennesker, når vi spiller. Vi skal eksempelvis bruge spilteori til at forstå strategiske handlinger, og du vil lære at se, hvad dine handlinger betyder for andre spilleres muligheder. Det vil vise sig, at forståelsen af, hvad der foregår i spillet, også vil gøre dig klogere på verden udenfor.

TEATER OG PERFORMANCE

I dette fag har du mulighed for at sætte dig selv på spil! Du bliver bedre til at udtrykke dig, læse op, spille en rolle eller synge, og faget giver dig redskaber til at fortætte dit nærvær over for et publikum. Vi arbejder med teater i bred forstand og afprøver forskellige skuespilteknikker. Vi tager livtag med karakteropbygning, tilstedevær, kropsbevidsthed, timing og improvisation. Vi analyserer tekster og dramatiserer både nyere og ældre dramatik. Vi dyrker genreforståelse og benytter os af kostumer og bevæger os ofte langt væk fra os selv for at finde og formidle ”den anden”. Derudover arbejder vi med performance som genre og udtryksform. Vi sætter os selv på spil og bruger vores individuelle kvaliteter og udtryk på en performativ og scenisk måde. Vi arbejder med kroppen som værktøj, bruger de kvaliteter, den allerede har og sætter det til skue. Vi undersøger baggrunden for performance og diskuterer andres og egne udtryk. Vi arbejder med crossover-genrer, og skaber sammen nye udtryk i krydsfelter mellem billedkunst, arkitektur, installation, body art, teater og performance.  

Verdensmad

Faget verdensmad handler om at udvide sine tekniske færdigheder i køkkenet, øge sin sanselighed og blive bevidst om smag og konsistens i maden og ikke mindst få grundlæggende fif og idéer til at lave billige, velsmagende sunde måltider. Bliv udfordret på krydderiernes univers, bag vejen til brødet, lær at få fremragende mad ud af supermarkedets billige kødudskæringer – og i det hele taget - få masser af viden og inspiration til din videre færd bag dine egne køkkengryder. Tag alle sanser med! 

X-RUM

X-rum er et fag, der stiller flere spørgsmål, end det stikker svar. Her kradses i individets oplevelse af originalitet: ”Jeg er den eneste i verden, der har det sådan”. Ikke for at underkende individets egenart, men i et forsøg på at udfordre ensomheden og dele tvivlen i en evig afklaringsproces i forhold til mit studie, min fortid og min fremtid, alverdens dilemmaer og alt det andet i det liv, der ligger en på sinde. ’X’ står for eksperiment og ’rum’ for den plads, vi giver os selv og hinanden i eksperimentets navn – tankestregen taler for sig selv. Faget er nærmest i sig selv et eksperiment, hvor vi sammen famler rundt og forsøger at slippe kontrollen for en stund. Vi prøver at se på os selv indefra i stedet for altid at se os selv med andres øjne – udefra! Der er timer, hvor vi skal tie og alligevel være sammen. Bare stilhed. Så er der andre timer, hvor vi koger rundt og synger sange. Vi opfinder på stedet. Der fokuseres i det hele taget på opmærksomhed og tilstedeværelse lige nu og her i faget. Og på den fælles undren, en slags sokratisk dialog. Det hele skal ikke ende med et facit eller noget eksakt, men måske bliver man lidt klogere på sig selv undervejs. Kodeordet for alt, hvad vi laver, er improvisation. Så hvis du tør stille dig til rådighed for xperimentet, får du måske en hovedrolle i dit eget liv!

Yoga

Til Yoga vil du lære en lang række af de klassiske yogaøvelser godt at kende og herved opnå forbedret styrke, smidighed, balance, åndedræt og kropskontrol. Timerne vil bestå af en serie øvelser, som vil blive forklaret grundigt undervejs, efterfulgt af afspænding og ind imellem nogle korte meditationer. Tempoet vil variere fra gang til gang, og fokus kan ligge forskellige steder, men vi kommer altid rundt i hele kroppen og får pulsen op, så man føler sig brugt bagefter. Den følelse af frihed og autonomi, det kan give at være hjemme i sin krop, kende dens styrker og svagheder og være i stand til ved egen kraft at flytte grænserne for, hvad den kan, er uvurderlig og kan kun opnås gennem vedholdenhed, gentagelse, koncentration og nærvær. Dette vil vi sammen skabe et trygt og glædesfyldt rum for. Jeg lægger vægt på, at du, når vi er færdige, vil have opnået et varigt kendskab til yogaens principper og muligheder og dermed vil være i stand til selv at tage din praksis med videre. 

 

livsfilosofi

friluftsliv

kor

billedkunst

fotografi

keramik

fysisk grundtræning

verdensmad

X-RUM