Valgfag

Rundtur i valgfagene

 

Billedkunst

I billedkunst arbejder vi på at udvikle dine tegnefærdigheder. Vi kigger på tegnedynamik, bevægelse, lys/skygge og komposition og undersøger farvernes verden med pastelkridt, pensel og acrylmaling. Vi afprøver virkemidler og udtryk i bundne og frie opgaver. Du kommer til at arbejde med forskellige genrer inden for maleri og billedkunst på vejen mod dit selvstændige udtryk.

DANS

Vi skal svede, grine og fyre den af til den fedeste, groovy musik! Samtidig får vi styrket kroppen. Alle kan være med, når vi kaster os ud i eksplosive, energiske og legende danse fra Vestafrika, Cuba og USA: mandinge, sabar, mbalax, jazzé, kuduro, afrocubansk og house. Undervejs går vi i dybden med grundprincipperne, lærer om kulturen bagved og giver dansene vores eget udtryk. Undervejs i forløbet inviterer vi musikere ind, så vi kan mærke den euforiserende kraft i dansen og musikken.

Dansk for udlændinge

Optræning af sprogfærdighederne i dansk. Det vil sige grammatik, udtale, samtaleøvelser mv. For at man som udlænding kan få et positivt udbytte af et højskoleophold, er det nødvendigt, at man på forhånd i et vist omfang er i stand til at tale og forstå dansk. 

Film

I faget film får du mulighed for at dyrke din interesse for film og samtidig skærpe dine evner til at reflektere over filmsprog. Vi går i dybden med forskellige emner, som vi vælger i fællesskab. Det kunne være den særlige fortællestil hos en filminstruktør som Lars von Trier eller Michael Haneke, genretræk og genrebrud inden for science fiction eller nyere dokumentarfilms leg med fiktion. Det kunne også være at undersøge filmmediets evne til at belyse temaer som flygtningekrise eller identitetsdannelse. Vi kommer til at se film, der vil begejstre, men også film der vil udfordre og provokere.

FORTælleværksted

Verden vrimler med fortællinger. Hvilke kræfter rummer en fortælling – og fortælleren? Vi vil bevæge os ind i både små og store fortællingers livgivende rum, læse op for hinanden og arbejde med levendegørelse af fortællingens billeder, sansninger, tanker og stemninger. 

Foto

Bedre billeder ud af kameraet og op på væggen. Vi lægger vægten på at fotografere og viderebearbejde optagelserne i mørkekammer eller på computer. Du stifter bekendtskab med en masse typer fotografi og forskellige teknikker. Vi besøger udstillinger og får besøg af kunstnere, der bruger fotografiet som medie. 

Fysisk grundtræning

Udgangspunktet for faget fysisk grundtræning er glæden ved at bevæge sig.  Men ifølge min filosofi bliver man først rigtig glad, når man har mødt smerten og kommer om på den anden side. Den glæde, jeg taler om, opstår i det irrationelle øjeblik, hvor kroppen tager over og dovenskabens logik går i opløsning. Den opstår, når man gør noget så dumt som at løbe på bare fødder eller tager armbøjninger, mens man står i bro.

Højskolen udbyder fra 2019 et nyt valgfag, der tager udgangspunkt i en vandrerute. Turen er fem kilometer og går gennem noget af Aarhusegnens smukkeste og mest varierede natur. Hver uge går eleverne denne rute med underviser Nikolaj Voldum Ahlburg, om det er solskin, vind eller regn og på forskellige tider af døgnet. Sammen oplever de forandringen, når årstiderne skifter, og naturen ændrer sig. Faget lægger vægt på refleksion, fordybelse og nærvær og giver plads til åndehuller og tænkepauser.

Kammerkor

Vi arbejder med korklang, intonation, vejrtrækning, støtte, frasering mm. — kort sagt: bliver gode korsangere. Vi synger fra 3- til 6-stemmige satser inden for både det klassiske og rytmiske repertoire. Satserne er af forskellig sværhedsgrad. Har du korerfaring, er det naturligvis lettere at gå til, men det vigtigste er, at du har mod på at udvikle dine sangevner. 

Keramik

Vi arbejder med stentøj og med raku – en gammel japansk teknik, hvor brændingen foregår i udendørs ovn. Desuden glasfusing og -slumping, hvor glasplader formes til skåle, relieffer mm. i en 900° varm ovn. Endelig vil vi inddrage andre materialer (metal, træ, gips, sten mm.), når vi får brug for det. Vi vil søge inspiration gennem gæstelærere og udstillingsbesøg.

KOR

Det er noget helt særligt – næsten rørende - at opleve den store fælles vibration, der opstår, når rigtig mange synger sammen. Det er det særlige ved Store Kor. Under opvarmningen folder vi krop og stemme ud og gør os parate til at synge et repertoire, der er sjovt og som klinger godt, men som ikke nødvendigvis er svært. Alle kan være med, både erfarne sangere og de, der på forhånd ikke har et forhold til sang. Vi går dog ikke efter laveste fællesnævner, tværtimod, for man bliver nemlig på forunderlig vis løftet op og båret med. Der er dømt stor lyd og max hygge!

KROP

Det er gennem kroppen og sanserne, at vi oplever verden, forstår hinanden og udtrykker os. Alligevel er det nemt at glemme kroppen i en verden, hvor tankerne og intellektet vejer tungest. KROP handler om at genfinde veje til kroppen. Vi sætter os selv i spil og arbejder med at lære at lytte til kropslige signaler for bedre at forstå os selv og hinanden. Undervisningen er oplevelsesbaseret og bygger på forskellige former for bevægelse, kropsbevidsthedstræning og mental træning. Du vil møde elementer fra yoga og dans, meditation, psykologi, filosofi samt manuelt kropsarbejde. Der bliver også tid til refleksion, dialog, diskussioner, samarbejde, og teoriundervisning.

LITTERATUR

Et bibliotek er et »magisk rum med mange forheksede ånder, der vågner, når vi kalder på dem«, siger den argentinske forfatter J. L. Borges. I litteraturtimerne vil vi kalde disse ånder frem ved at læse digte, romaner, noveller – og se, hvad der sker … 

Livsfilosofi

For dem, der ikke vælger filosofi som linjefag, men som gerne vil filosofere over det liv, vi lever med os selv og hinanden. Vi vil stifte bekendtskab med klassisk og nyere tænkning inden for områderne: eksistens, etik, individ og samfund. 

MAD

I valgfaget mad skærper vi dine færdigheder i køkkenet og lægger op til refleksion, snak og debat om madens historie, etik og kultur og sætter den nutidige madlavning i perspektiv. Undervisningen knytter teori og praksis tæt sammen, og du kan forvente at begå dig mere selvsikkert og øvet i et køkken efter deltagelse i faget. Eksempler på temaer i undervisningen kunne være: grundlæggende teori og øvelse i at lave mad ud fra de fem grundsmage, de klassiske saucer og mayonnaise, udbening og tilberedning af fisk og kød, ristning og blanding af krydderier samt hjælp til madlavning på et SU-budget og gode råd til at undgå madspild.

MUSIKTILVALG

Vi arbejder med to hovedemner: sammenspil og sangskrivning.
Sammenspil: Vi spiller covernumre i forskellige genrer; fra indierock over afrikanske trommer til skæve takter og skalaer i balkan. Vi arbejder med, hvordan vi som musikere aktivt fortolker vores rolle i sammenspillet. Vi kommer undervejs til at prøve kræfter med forskellige instrumenter, alt efter hvad repertoiret kalder på.
Sangskrivning: Både alene og sammen med andre kan man få hul på eller arbejde videre med sin sangskrivning – tekster såvel som musik. Rammerne for det er tilpasset den enkelte.

NATURDANNELSE

Igennem en bred vifte af naturoplevelser på og uden for skolen, vil faget danne grobund for refleksioner over naturen og dens betydning. Vi skal beskæftige os med klassiske friluftslivsaktiviteter (bål, udendørs overnatning, vandring, kajak), lære om biologisk indhold og artkendskab (spiselig natur, fugle, planter, svampe, tang) og have sanselige oplevelser med fokus på ro og refleksion. Fælles for alt, vi skal foretage os, er, at naturen og naturrelationen er i centrum.

Podcast

Man kan skabe uendeligt mange billeder med lyd. Derfor er der næsten ingenting, man ikke kan lave en podcast om – og der findes efterhånden podcasts om alt.
I faget podcast ser vi på radioen som medie, lærer grundlæggende journalistiske værktøjer og hører uddrag fra podcasts for at definere podcastens genrer og fortælle- og lydtekniske kneb, der benyttes til at skabe lydbilleder. Gennem praktiske øvelser ender vi med at kunne producere en podcast fra idé til redigering og til sidst til færdigt produkt.

Politik

Hvorfor ser Verden omkring os ud som den gør? Er det grundlæggende retfærdigt? Hvad ville du lave om?
Faget handler om politik i bredeste forstand. Der er stor vægt på de centrale spørgsmål: Er demokrati godt – og hvorfor? Hvad er værdien ved frihed? Hvad er formålet med straf? Samtidig tager vi også fat om de store aktuelle emner, der rør på sig i Verden under opholdet. Det kunne eksempelvis være spørgsmål om krig, om flygtninge eller om en bemærkelsesværdig amerikansk præsident. Fokus i diskussionerne er dog altid de bagvedliggende værdier, så vi bliver klogere på mere end bare en enkelt sag.

POLITISK LITTERATUR

I en tid præget af gennemgribende og uhåndterbare politiske kriser har den politiske indignation i stigende grad fundet sin form i litteraturen. Vi undersøger, hvordan litteraturen er blevet væksthus for politiske visioner og kritikker. Vilæser rasende tekster, deprimerede tekster og håbefulde tekster. Utopier og dystopier. Vi læser feministiske, post-kolonialistiske, kapitalismekritiske, økokritiske såvel som mere resignerede og depraverede værker. Og vigtigst af alt vil vi øve os i at forstå de politiske potentialer i værker, der ellers ikke umiddelbart præsenterer sig som politiske.

SKRIVEVÆRKSTED

I skriveværkstedet har du mulighed for at få dine tanker, drømme og fantasier bragt på skønlitterær form. Vi prøver kræfter med forskellige genrer, f.eks. digte og noveller og gennem øvelser og konstruktiv kritik, kan du blive bedre til at skrive og få skærpet din sans og lydhørhed for sproget. Du bliver præsenteret for nogle gode forfattere, som kan virke inspirerende på dig og give dig idéer. Men først og fremmest skal du selv skrive løs, og du skal have lyst til og mod på at vise det til andre. 

spil

Vi skal spille en masse spil, men vi skal også bruge dem til at blive klogere. Du vil blive introduceret til spillenes verden og opleve, at nutidens spil er uendeligt meget mere end Risk og Monopoly. Du vil finde ud af, hvilke spil du værdsætter og møde spilformer, du ikke har prøvet før. Vi vil tale om spillenes design og forholde os kritisk til spillene. Hvad afgør om et spil er godt? Vi skal også tale om, hvad der foregår mellem mennesker, når vi spiller. Vi skal eksempelvis bruge spilteori til at forstå strategiske handlinger, og du vil lære at se, hvad dine handlinger betyder for andre spilleres muligheder. Det vil vise sig, at forståelsen af, hvad der foregår i spillet, også vil gøre dig klogere på verden udenfor.

TEATER OG PERFORMANCE

I dette fag har du mulighed for at sætte dig selv på spil! Du bliver bedre til at udtrykke dig, læse op, spille en rolle eller synge, og faget giver dig redskaber til at fortætte dit nærvær over for et publikum. Vi arbejder med teater i bred forstand og afprøver forskellige skuespilteknikker. Vi tager livtag med karakteropbygning, tilstedevær, kropsbevidsthed, timing og improvisation. Vi analyserer tekster og dramatiserer både nyere og ældre dramatik. Vi dyrker genreforståelse og benytter os af kostumer og bevæger os ofte langt væk fra os selv for at finde og formidle ”den anden”. Derudover arbejder vi med performance som genre og udtryksform. Vi sætter os selv på spil og bruger vores individuelle kvaliteter og udtryk på en performativ og scenisk måde. Vi arbejder med kroppen som værktøj, bruger de kvaliteter, den allerede har og sætter det til skue. Vi undersøger baggrunden for performance og diskuterer andres og egne udtryk. Vi arbejder med crossover-genrer, og skaber sammen nye udtryk i krydsfelter mellem billedkunst, arkitektur, installation, body art, teater og performance.  

X-RUM

X-rum er et fag, der stiller flere spørgsmål, end det stikker svar. Her kradses i individets oplevelse af originalitet: ”Jeg er den eneste i verden, der har det sådan”. Ikke for at underkende individets egenart, men i et forsøg på at udfordre ensomheden og dele tvivlen i en evig afklaringsproces i forhold til mit studie, min fortid og min fremtid, alverdens dilemmaer og alt det andet i det liv, der ligger en på sinde. ’X’ står for eksperiment og ’rum’ for den plads, vi giver os selv og hinanden i eksperimentets navn – tankestregen taler for sig selv. Faget er nærmest i sig selv et eksperiment, hvor vi sammen famler rundt og forsøger at slippe kontrollen for en stund. Vi prøver at se på os selv indefra i stedet for altid at se os selv med andres øjne – udefra! Der er timer, hvor vi skal tie og alligevel være sammen. Bare stilhed. Så er der andre timer, hvor vi koger rundt og synger sange. Vi opfinder på stedet. Der fokuseres i det hele taget på opmærksomhed og tilstedeværelse lige nu og her i faget. Og på den fælles undren, en slags sokratisk dialog. Det hele skal ikke ende med et facit eller noget eksakt, men måske bliver man lidt klogere på sig selv undervejs. Kodeordet for alt, hvad vi laver, er improvisation. Så hvis du tør stille dig til rådighed for xperimentet, får du måske en hovedrolle i dit eget liv!

Yoga

Til yoga vil du lære en lang række af de klassiske yogaøvelser godt at kende og herved opnå forbedret styrke, smidighed, balance, åndedræt og kropskontrol. Timerne vil bestå af en serie øvelser, som vil blive forklaret grundigt undervejs, efterfulgt af afspænding og ind imellem nogle korte meditationer. Tempoet vil variere fra gang til gang, og fokus kan ligge forskellige steder, men vi kommer altid rundt i hele kroppen og får pulsen op, så man føler sig brugt bagefter. Den følelse af frihed og autonomi, det kan give at være hjemme i sin krop, kende dens styrker og svagheder og være i stand til ved egen kraft at flytte grænserne for, hvad den kan, er uvurderlig og kan kun opnås gennem vedholdenhed, gentagelse, koncentration og nærvær. Dette vil vi sammen skabe et trygt og glædesfyldt rum for. Jeg lægger vægt på, at du, når vi er færdige, vil have opnået et varigt kendskab til yogaens principper og muligheder og dermed vil være i stand til selv at tage din praksis med videre. 

 

livsfilosofi

friluftsliv

kor

billedkunst

foto

keramik

fysisk grundtræning

mad

X-RUM