Teaterlinjen

TEATER PÅ TESTRUP HØJSKOLE

DEN SKABENDE SPILLER

Testrup Højskoles teaterlinje er for dig som har lyst til at lege. Og for dig, der har mod på at se verden og dig selv med nye øjne! 

På teaterlinjen leder vi i fællesskab efter den enkeltes kreativitet og det personlige udtryk. Vi leder efter “det nye”, det endnu ukendte, der ligger i hver enkelt og venter på scenisk forløsning. Vi kopierer ikke, men forsøger at skabe fra bunden ud fra den energi og den skaberkraft, der er til stede hos skuespillerne på linjen. 

Vi eksperimenterer med former, bevægelser og ord og forsøger at finde ind til kernen af teatret. Vi stiller spørgsmålstegn ved indgroede opfattelser og forventninger om, hvad teater, performance og skuespillere er. Vi laver ikke klassisk kukkasseteater, men leder efter andre veje og vinkler i den dramatiske proces i forsøget på at finde den bedste metode til at fortælle den bedste historie på. 

Det er vigtigt at turde vise sit arbejde frem for de andre elever på linjen før det føles perfekt og færdigt. Vi ved, at det er en af de større udfordringer, og derfor bruger vi tid og energi på at opbygge et kærligt og forpligtende fællesskab på linjen. Et fællesskab du kan blive del af.

TEATER på testrup højskole ER OGSÅ

Mindre og større forestillinger, improvisation, komposition, billeder, impuls, rytme, kontakt, partitur og fysik, små og store følelser, fokus og retning, alvor og leg, åndedræt, stemme, musikalitet, latter, sved, sang, tilstedeværelse, spejling, teater som ritual, klassikere og ny dramatik, karakterarbejde, monolog, dialog, stedspecifik performance, interaktivt og relationelt teater, volapyk, mimik, fortolkning, dramatisk skrivning, filmskuespil, devising, remediering, instruktion, MasterClass, massage, personlig vejledning, solo og ensemble.

Vi benytter os i stor stil af teatertilbud i Aarhus, og går sammen i teatret 3-4 gange i løbet af et langt ophold. De seneste 2 år har vi desuden bidraget med teater og performance til Aarhus festuge. 

UNDERVISERE

Gitte Krogsbæk Schriver og Helle Sikjær samt professionelle skuespillere, instruktører, dramatikere og sangere.  

Når det kommer til teater, kan vi ikke gemme os bag noget. Kroppen er vores værktøj – vores instrument. Samtidig er kroppens rene udtryk befriet for ord en spændende udtryksform, som kan forstås interkulturelt, og som har sin egen poesi. Her fortolkes det psykologiske aspekt via det fysiske udtryk. Vi arbejder med at udtrykke og afkode det fysiske via en lang række øvelser, partiturarbejde, komposition, tryghed, tilstedeværelse og grundfølelser. Vi arbejder med det hele menneskes fortælling via kroppen i nærværet, timingen og i kontakten med dine medspillere og publikum.

Vi arbejder også med performance som genre og udtryksform. Her går vi udenom teaterets klassiske karakteropbygning og rollefigurer, og sætter i stedet os selv på spil og bruger vores individuelle kvaliteter og udtryk performativt og scenisk. Vi lader os inspirere af omgivelserne – ude som inde - og arbejder site specific/sted specifikt. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med metoden Viewpoints, når vi sammen skaber crossover-genrer og nye udtryk i krydsfelter mellem billedkunst, arkitektur, installation, body art, ritual, teater og performance.

Hvordan tilegner man sig en dramatisk tekst og finder sin karakter? Du skal arbejde med tekster fra klassisk, moderne og ny dramatik og litteratur. Monologer, dialoger, romanuddrag og poesi. Ved hjælp af tekstanalyse, karakterarbejde, sekvensinddeling og fortolkning gør du teksten til din egen. Vi arbejder med spilleren som en helhed. Alt afhængigt af tekst og øvrigt koncept benytter vi os af en blanding af fysiske, psykofysiske og analytiske tilgange til at gestalte den hele, troværdige karakter. Karakterarbejdet udfoldes via forskellige skuespiltekniske tilgange. Menneskets krop og psyke kan ikke adskilles. Intet af det, en skuespiller skaber, er udelukkende psykisk eller udelukkende fysisk. (Michael Chekhov, Til Skuespilleren).

Du bliver undervist af en professionel uddannet dramatiker og af skolens faste lærere i dramatisk skrivning, for på teaterlinjen arbejder vi også med at skabe vort eget tekstmateriale til forskellige øvelser og til vores forestillinger.

Improvisation er ikke kun en metode til undersøgelse af en karakter og handling, men også en metode til at generere materiale på i forbindelse med en forestilling. Vi improviserer indenfor forskellige teatergenrer og benytter forskellige æstetiske virkemidler, eksempelvis sang, rytme og musik i improvisationsarbejdet. Vi undersøger også Keith Johnstones impro-form Teatersport, og improviserer historier frem på scenen lige nu og her, rige på komik og tragik.

Alt afhængigt af holdets interesser og aktuelle gæstelærere arbejder vi også med filmskuespil og video, remediering - fra litteratur og film til teater samt instruktion. Vi arbejder bl.a.med metoden Devising, og lader en klassiker skifte spor, øver os i stemme- og sangteknik. Vi arbejder med resonans og teatret som ritual, gadeteater og musikdramatik, maske- og animationsteater.

Vi udfordrer dig. Vi rykker også i dig. Du bliver set. Du bliver hørt!

Gå til tilmelding

Læs mere

Billeder

Tidligere elever har sagt

DINE LÆRERE

Gitte Krogsbæk Schriver  

Født 1960. Underviser på teaterlinjen samt i fagene x-rum og teatertilvalg. Herudover studievejleder. Bachelor i Æstetik og Kultur og i Musikvidenskab. Tidligere skuespiller i improvisationsgruppen "Alt på et Bræt". Arbejder til tider som instruktør, konsulent og underviser ved andre kulturelle institutioner og i erhvervslivet og fagbevægelsen. Lærer på Testrup siden 1991. Kontakt: gitte.schriver@testrup.dk


Helle Sikjær 

Født 1984. Underviser på Teaterlinjen og i faget upcycling. Elev på Testrup Højskole i foråret 2006. Cand.mag. i Dramaturgi, Teatervidenskab og Performancestudier fra hhv. Aarhus og Københavns Universitet. Diplom fra den fysiske scenekunstskole DRD – Skolen for musik, dans og teater, 2009. Tidligere ansat på C:NTACT på Betty Nansen Teatret samt instruktørassistent på Teater Refleksion. Tidligere skuespiller i Teaterselskabet PSV. Helle har undervist unge i teater siden 2012 og har arbejdet med visuelt og fysisk teater, site specific teater, animationsteater, skuespilteknik, poetisk teater, devising og cross-over genrer som performance og musikteater.