Studievejledning

muligheder i livet

Studievejledningen varetages af et stærkt hold af studievejledere, som også er lærere på skolen. Vejledningen former sig som en eksistentiel drøftelse af den enkelte elevs livsmuligheder.

Hvad angår de mere fagspecifikke oplysninger om studievalg mm. sker vejledningen i samarbejde med Studievalg Øst i Århus, som sidder inde med de mest opdaterede og relevante informationer om det danske og udenlandske uddannelsessystem.

Desuden samarbejdes der med de faglige vejledere på de forskellige uddannelsesinstitutioner i Århus. Århus er en uddannelsesby, hvor stort set alle videregående uddannelser er repræsenteret: Universitet, Handelshøjskole, Ingeniørhøjskole, Journalisthøjskole, Seminarium mv.