filosofilinjen

FILOSOFI PÅ TESTRUP HØJSKOLE

Har du nogensinde tænkt på, hvad vi skal her?

At beskæftige sig med filosofi på Testrup Højskole er som at få nye briller hele tiden – at afprøve nye synsvinkler på nogle af de spørgsmål, der angår os alle sammen. Stillet over for spørgsmål om, hvor jeg hører hjemme, hvor grænserne går for, hvad jeg må eller ikke må og skal eller bør, giver filosofi dig en række unikke vinduer til virkeligheden. Pludselig kan du se noget nyt eller anderledes, noget, der giver dig et nyt blik på livet.

Den engelske forfatter og vandrefilosof Bruce Chatwin har skrevet en essaysamling med titlen Hvad gør jeg her? På Testrup Højskoles filosofilinje får du mulighed for at arbejde på svaret i fællesskab med inspirerende lærere og elever.

På filosofilinjen får du ikke en traditionel gennem gang af filosofiens historie fra A til Z. I stedet får du muligheden for at vælge mellem forskellige filosoffer og emner — alt efter, hvad du synes, er mest spændende. Du kan gribe fat i de store filosoffer, fra Platon og Seneca, til Kant og Kierkegaard, til Nietzsche og Sartre. Du kan også fokusere på emner som frihed, det enkle liv, mordets filosofi, Guds død, anvendt etik, kunstfilosofi, venskabets filosofi, storbyens filosofi, eksistentialisme, det politiske, Klovn og kynisme, sokratisk samtale, religionsfilosofi og mange flere. Har du selv et spørgsmål, der presser sig på, tager vi det op i undervisningstimen.

Filosoffen Gilles Deleuze har sagt, at filosofi er kunsten at danne, at opfinde og at fremstille begreber. Det, synes vi, er helt rigtigt. Filosofi er begrebskunst. Det handler om at lære dem at kende, om at bruge dem, at slås med dem. Du kommer til at lære de berømte filosoffer og tilværelsens store spørgsmål at kende. Dels ved at dykke ned i filosoffer og intellektuelle tekster, dels ved at diskutere med og blive udfordret af de andre elever på holdet. Som afveksling afholder vi skriveøvelser, filo-nat og tager på udflugter. Med afsæt i filosofi, tidens debatter og populær finkultur, øver vi os sammen i kunsten til at tage store ord i munden.

På hvert kursus river vi nogle uger ud af kalenderen for udelukkende at beskæftige os med filosofi 24syv. Det foregår i små grupper, hvor du får chancen for at fordybe dig i lige den tanke, du brænder for. Et projekt kan munde ud i forskelligt. Du kan fx skrive artikler eller essays, der udgives som tidsskrift eller magasin. Eller du kan arbejde med et mere kreativt udtryk i form af radio og udstillinger. Eller det mere uventede som fx et spil eller et drama.

Livet er en gave, men ind imellem er det også en opgave. Filosofi gør dig først og fremmest bedre til at forstå dig selv, til at bedømme din samtid og til at forholde dig kritisk. Men det gør dig også generelt bedre til at reflektere og analysere. Alle uddannelser indeholder filosofiske fag og bygger på teorier om verdens opbygning. Står du for at skulle tage en uddannelse, giver Filosofilinjen dig et stærkt afsæt og godt forspring.

Hvad er meningsfuldt? Er vi rigtig kloge?

Gå til tilmelding

Læs mere

Skærmbillede 2019 06 24 Kl. 14.24.35

DINE LÆRERE

Tobias Hjertmann Laursen 

Født 1986. Underviser på filosofilinjen og i valgfaget film. Elev på Testrup Højskole i efteråret 2009. Cand.mag. i filosofi i 2017 fra Københavns Universitet med ophold på Tübingen Universität i Tyskland. Tobias har udgivet artikler i tidsskrifterne Aktualitet – Litteratur, Kultur og Medier og Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling. Har tidligere undervist i filosofi på Grundtvigs Højskole.


Tone Frank Dandanell 

Født i 1987. Underviser på filosofilinjen og i valgfaget køn, krop og kultur. Cand. Mag. i Filosofi og Teologi fra Aarhus og Københavns Universiteter. Ph.d. studerende i Filosofi ved Aarhus Universitet. Tone har beskæftiget sig intensivt med kønsfilosofi og er desuden medstifter af Selskab for Filosofisk Feminisme og fast bidragsyder til det digitale tidsskrift Eftertryk.