Sangaften

02.10.2019
På vej mod en ny højskolesangbog

En højskolesangaften med besøg fra højskolesangbogsudvalget. I 2017 nedsatte højskolernes forening FFD et udvalg, der skal forestå redigeringen af den kommende udgave af Højskolesangbogen, som udkommer i november 2020. Udvalget består af forfatteren Dy Plambech (tidligere Testrupelev), kirkemusikeren og sangskriveren Anne Odgaard Eyermann (tidligere Testrupelev), Mette Sanggaard Schultz (forstander for Ollerup Musikefterskole), Søren Launbjerg (forstander for den Internationale Højskole i Helsingør) og Mathias Hammer (programmedarbejder på DR P2). Formanden for udvalget er Jørgen Carlsen (tidligere forstander på Testrup Højskole). Udvalget står for en aften med højskolesang, hvor man vil forklare, hvordan udvælgelsesprocessen finder sted. I løbet af aftenen vil udvalget teste nye sange, som er under overvejelse til den kommende udgave.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangementet begynder kl. 19.30 og slutter kl. 22.00.

 

Entré (inkl. kaffebord):
100 kr. / 50 kr.** 

** For medlemmer  af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds / Musikforening

Medlemskab af skolekreds / musikforeningen, kan tegnes ved henvendelse til skolens kontor. Pris: 150 kr. / år.

Sted:
Testrup Højskole
Testrupvej 110
8320 Mårslet