Åbent Foredrag

18.09.2019
Lea Korsgaard

– SENSATION! KONFLIKT! ELLER BEHOV FOR AT GENTÆNKE MEDIERNES NYHEDSKRITERIER?


I 1960'erne skrev en norsk professor om de kriterier, der ligger til grund for pressens nyheder – og advarede om risikoen for at overfokusere på blandt andet konflikt og sensation. Siden blev professorens advarsel – helt paradoksalt – brugt som en opskrift til, hvordan journalister skal skrive nyheder. Zetlands medstifter og chefredaktør Lea Korsgaard fortæller den usandsynlige historie om, hvordan moderne nyhedsjournalistik blev til – og giver sit bud på nogle nye nyhedskriterier, der afspejler verden som den faktisk er.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangementet begynder kl. 19.30 og slutter kl. 22.00.

 

Entré (inkl. kaffebord):
100 kr. / 50 kr.** 

** For medlemmer  af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds / Musikforening

Medlemskab af skolekreds / musikforeningen, kan tegnes ved henvendelse til skolens kontor. Pris: 150 kr. / år.

Sted:
Testrup Højskole
Testrupvej 110
8320 Mårslet

Lea Korsgaard