19.04.2017

19.04.2017
Foredrag af Jørgen Carlsen - Luther og reformationen

Historien om Luther er historien om en fromhedssøgende ung munk, der har svært ved at forlige sig med sig selv og med sin Gud. Jo mere han forsøger at forbedre sig i et helligt liv og levned, jo mere støder han på sin egen grænseløse selvoptagethed og sit egocentriske forsøg på at retfærdiggøre sig selv i Guds øjne. Vi oplever et indre åndeligt drama, hvor anfægtelser, skepsis, uro, tvivlesyge, rastløse bibelstudier langt om længe afløses af en afklaret tro og en helt ny virkelighedssans. Mennesket er og bliver en uretfærdig synder, der ikke kan frelse sig selv gennem sine fromme gerninger. Frelsen kan kun opnås gennem den ubetingede tro på en nådig Gud, der tilkender mennesket syndernes forladelse.

Dette tilspidsede indre drama hos et enkelt menneske ved navn Martin Luther skal vise sig at få følger for eftertiden, der næsten ikke kan overskues. Den lutherske reformation markerer et brud med den katolske kirkes nedarvede forestillinger om Gud, kirke, præsteskab, samfund, åndsliv og ikke mindst mennesket som enkeltstående individ.

Alt dette vil forstander Jørgen Carlsen fortælle om i aftenens forederag.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangementet begynder kl. 19.30-22.00.

 

Entré (inkl. kaffebord):

60 kr. / 30 kr.**

** For medlemmer  af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds / Musikforening

Medlemskab af skolekreds / musikforeningen, kan tegnes ved henvendelse til skolens kontor. Pris: 150 kr. / år.


Sted:
Testrup Højskole
Testrupvej 110
8320 Mårslet

 

SE DET FULDE "DET SKER" PROGRAM FOR FORÅRET 2017