Foredrag med Christian Christiansen

04.10.2017
Global ulighed: Er velfærd kun for de heldige?

Det vigtigste valg i dit liv i forhold til velfærd og velstand er, i hvilket land du vælger at blive født! Foredraget vil handle om, hvordan global ulighed og fattigdom har været en del af den internationale dagsorden siden 1945 og hvilke tilgange og strategier til fattigdomsbekæmpelse, der har præget den internationale udviklingsdagsorden. Christian Christiansen vil blandt andet komme ind på, hvilken rolle menneskerettigheder har spillet i forhold til global fattigdom.

Christian Olaf Christiansen (f. 1980) er lektor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Har blandt andet forsket i økonomisk, politisk og amerikansk idéhistorie. Christian har udgivet bogen Progressive BusinessAn Intellectual History of the Role of Business in American Society (Oxford University Press, 2015), været medforfatter på Pengene og Livet (Informations Forlag, 2015), og medredaktør af blandt andet Amerikanske Tænkere (Informations Forlag, 2016). Christian arbejder aktuelt på et projekt om menneskerettigheder og virksomhedsansvar som to forskellige tilgange til global fattigdomsbekæmpelse i efterkrigstiden. Blev i 2015 tildelt Det Frie Forskningsråds Sapere Aude: DFF Forskertalent pris.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangementet begynder kl. 19.30 og slutter kl. 22.00.

 

Entré (inkl. kaffebord):
60 kr. / 30 kr.**

** For medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds

Medlemskab af Skolekredsen kan tegnes ved at tilmelde dig her.

Årskontingentet som medlem af Skolekredsen er 150 kr. - og 50 kr. for hvert ekstra medlem af den samme husstand.


Sted:
Testrup Højskole
Testrupvej 110
8320 Mårslet


Interesseret?
Find eventet på Facebook her og tilmeld dig som deltagende eller interesseret.