03.05.2017

03.05.2017
Dansk samtidslitteratur oppefra og ned

Dan Ringgaard er professor i Nordisk Sprog og Litteratur i Århus og sidder p.t. i Statens Kunstfonds Litteraturudvalg. Han har blandt andet skrevet bøger om Henrik Nordbrandt og Jørgen Leths forfatterskaber og om stedets betydning i litteraturen. I foredraget vil Dan Ringgaard  give os et litteraturhistorisk helikopterperspektiv og et bud på de overordnede forandringer, der er sket i dansk litteratur siden firserne, for derefter at tale om de konkrete udgivelser: hvilke tendenser og brudflader er der, og hvad rører sig i den ny litteratur? Dansk samtidslitteratur oppefra og nedefra så at sige.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangementet begynder kl. 19.30-22.00.

 

Entré (inkl. kaffebord):

60 kr. / 30 kr.**

** For medlemmer  af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds / Musikforening

Medlemskab af skolekreds / musikforeningen, kan tegnes ved henvendelse til skolens kontor. Pris: 150 kr. / år.


Sted:
Testrup Højskole
Testrupvej 110
8320 Mårslet

 

SE DET FULDE "DET SKER" PROGRAM FOR FORÅRET 2017