Billeder til fremtiden - Testrup
03.11.2021

Billeder til fremtiden

Billeder til fremtiden

Et gennemillustreret foredrag hvorunder Trine Rytter Andersen inviterer tilhørerne med på en rejse ind på en del af samtidskunstscenen, hvor der stilles overraskende spørgsmål til verden og hvor eksperimenter og grundforskning finder sted.
Mange kunstnere føler sig foranlediget til at stille skarpt på de udfordringer, som verden står overfor i en tid præget at geopolitiske kriser, forurening, klimaforandringer, masseuddøen og pandemier.
Kunstnerne anskuer en verden i hastig forandring med nysgerrige og kritiske blikke. De researcher, benytter nye teknologier på uortodokse faconer og samarbejder med andre fagligheder og ikke-menneskelige væsener.
Der foregår en queering i kunstfeltet: Kroppen, som vi kender den, er i færd med at få ny form og nye funktioner. Natur og menneske mødes på nye måder – det antropocentriske bliver antropomorft.

Gennem foredraget præsenteres du for en lang række forskellige kunstneriske udtryk og discipliner.

 

Om Trine Rytter Andersen

Trine Rytter Andersen tog afgang som billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi i 1999. Lige siden har hun været en markant og engageret personlighed på billedkunstscenen og i kulturlivet generelt. Parallelt hermed har hun været kunstkritiker: først for Aarhus Stiftstidende, derefter for Information og nu for webmagasinet for samtidskunst www.kunsten.nu. Hun har fra 1999 til 2008 været aktiv i performancegruppen artillery, som i perioden stod bag ved legende, udfordrende, undersøgende og borgerinddragende æstetiske interventioner og performances i forskellige private og offentlige rum i Danmark og udlandet. TRA har kurateret udstillinger, festivaler, symposier og seminarer og har derigennem samarbejdet med en lang række skabende kunstnere og forskere fra ind og udland.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Arrangementet begynder kl. 19.30 og slutter kl. 22.00.

Entré (inkl. kaffebord):
100 kr. / 50 kr.**

** For medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds

Medlemskab af Skolekredsen kan tegnes ved at tilmelde dig her.

Årskontingentet som medlem af Skolekredsen er 150 kr. – og 50 kr. for hvert ekstra medlem af den samme husstand.

COVID-19 info:

Ikke-færdigvaccinerede gæster bedes medbringe en frisk PCR-test, der fremvises ved ankomst til skolen. Man anses som færdigvaccineret 14 dage efter sin anden vaccination.

Sted:
Testrup Højskole
Testrupvej 110
8320 Mårslet