Aktuelle dilemmaer fra Etisk råd - Testrup
Arrangement

Aktuelle dilemmaer fra Etisk råd ved Anne-Marie Gerdes

Anne-Marie Axø Gerdes er formand for Det Etiske Råd og klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik og professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet.
Anne-Marie beskæftiger sig med genetiske problemstillinger ud fra en sundhedsmæssig og etisk synsvinkel, og hun leder en forskningsgruppe omkring arvelige kræftsygdomme. Identifikation af nye kræftgener giver hurtig mulighed for bedre genetisk diagnostik, mens betydningen af disse gener med hensyn til sygdomsrisiko og muligheder for behandling og forebyggelse ofte tager årevis at indsamle. Derudover har det betydning ikke kun for patienten men for hele familien, som også kan være i risiko for sygdom. Den ny genetiske teknologi giver flere muligheder som f.eks. individualiseret behandling, men også flere dilemmaer som fx tilfældighedsfund, informeret samtykke og information af familien.
Anne-Maries foredrag på Testrup Højskole vil omhandle Etisk råds sammensætning, formål og aktuelle eksempler på opgaver.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangementet begynder kl. 19.30 og slutter kl. 22.00.

Entré (inkl. kaffebord):
100 kr. / 50 kr.**

** For medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds

Medlemskab af Skolekredsen kan tegnes ved at tilmelde dig her.

Årskontingentet som medlem af Skolekredsen er 150 kr. – og 50 kr. for hvert ekstra medlem af den samme husstand.


Sted:
Testrup Højskole
Testrupvej 110
8320 Mårslet

Kom med på Lærermødet 28.06-02.07.2021
Et seminar for alle med interesse for skolens opgave og sprog. Glæd dig til spændende oplæg, nye samtaleformater, dannelsesværksteder og fælles undren.