Aktuelle dilemmaer fra Etisk råd - Testrup
Arrangement

Aktuelle dilemmaer fra Etisk råd ved Anne-Marie Gerdes

Anne-Marie Axø Gerdes er formand for Det Etiske Råd og klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik og professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet.
Anne-Marie beskæftiger sig med genetiske problemstillinger ud fra en sundhedsmæssig og etisk synsvinkel, og hun leder en forskningsgruppe omkring arvelige kræftsygdomme. Identifikation af nye kræftgener giver hurtig mulighed for bedre genetisk diagnostik, mens betydningen af disse gener med hensyn til sygdomsrisiko og muligheder for behandling og forebyggelse ofte tager årevis at indsamle. Derudover har det betydning ikke kun for patienten men for hele familien, som også kan være i risiko for sygdom. Den ny genetiske teknologi giver flere muligheder som f.eks. individualiseret behandling, men også flere dilemmaer som fx tilfældighedsfund, informeret samtykke og information af familien.
Anne-Maries foredrag på Testrup Højskole vil omhandle Etisk råds sammensætning, formål og aktuelle eksempler på opgaver.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangementet begynder kl. 16.00 og slutter kl. 17.30.

Grundet covid-19 er arrangementet lukket for offentligheden.


Sted:
Testrup Højskole
Testrupvej 110
8320 Mårslet