Skolekredsen

HØJSKOLER - SKOLEKREDSEN

Højskoler består ikke bare af en række bygninger. Den skabes først og fremmest af de mennesker, der færdes på den. Det allervigtigste på højskoler er det liv, der udfolder sig i og omkring dem. Jo flere mennesker, der møder op og tager del i livet på skolerne - jo mere levende og mangfoldig bliver de. I det daglige er det naturligvis først og fremmest livet mellem eleverne og de ansatte på Testrup Højskole, der er det centrale. Men lige så vigtigt er det også for skolen at vide, at der er folk uden for murene, som interesserer sig for dens idé og virke.


Noget af det bedste, højskoler kan ønske sig, er et stort levende bagland af mennesker, som har lyst til at tage del i skolens liv, når skolen inviterer til foredragsaftener, koncerter, teaterforestillinger, debatmøder, elevoptræden eller andre arrangementer. Testrup Højskole er en af Danmarks ældste højskoler. Den blev grundlagt i 1866 af Jens Nørregaard og Christoffer Baagø. Den er en fri og åben grundtvigsk højskole, som både er rig på traditioner og indstillet på at møde nutidens krav og udfordringer. Skolen er et kulturelt mødested for alle, der har lyst til at udvikle sig i fællesskab med andre og blive klogere på sig selv, hinanden og den verden, der omgiver os.

Har du lyst til at være en del af Testrup Højskoles bagland, så meld dig ind i Testrup Højskoles skolekreds. På den måde er du med til at præge og styrke skolens liv og give skolen en åndelig opbakning. Det skal understreges, at du ikke pådrager dig nogen som helst økonomiske forpligtelser ud over kontingentet. Du kan læse mere om vores værdiggrundlag og bestyrelsen på vores hjemmeside.

 

Som medlem får du:

  • Tilsendt skolens årsskrift. Det kommer dumpende ind ad brevsprækken ved juletid og indeholder forskelligt interessant og vedkommende læsestof. Årsskriftet er ikke bare en skildring af livet på skolen, men også en række artikler, der fortæller, hvorledes verden ser ud set fra Testrup Højskole. Du kan her finde artikler om litteratur, musik, filosofi, teater, fremmede folkeslag, forgangne tider og en højst aktuel og udfordrende nutid. 

  • Adgang til det årlige elevmøde i august måned. Elevmødet er rammen om et rart og stimulerende højskolesamvær med foredrag, sang, musik, festmiddag og dans. 

  • Information om arrangementer på Testrup Højskole. 

  • Entrérabat ved arrangementer på Testrup Højskole. 

  • Stemmeret og valgbarhed til skolekredsens bestyrelse og dermed indirekte til højskolens bestyrelse. 

Årskontingentet som medlem af skolekredsen er kr. 150,- og kr. 50,- for hvert ekstra medlem af den samme husstand. Ønsker du frivilligt at betale mere, er du naturligvis velkommen til at gøre det.

Indmeldelse i skolekredsen:

Du kan indmelde her.

 

Skolekredsens bestyrelse:


Margrethe Bogner, formand
Hørret Byvej 13 
8320 Mårslet

Margrethe Poulsen, kasserer
Testrupvej 102 
8320 Mårslet 

Keld Schmidt-Møller
Ovesdal 38
8320 Mårslet 

Kåre Christiansen
Åbakken 18
8320 Mårslet 

Agnete Salomonsen
Tranebærkæret 5
8220  Brabrand 

Kaj Lolholm, suppleant
Jegstrupvej 71
8361  Hasselager 

Jørgen Brandt Andersen, suppleant
Gyldenkronesvej 33
8320 Mårslet

 

Vedtægter for Testrup Højskoles Skolekreds (Stiftet d. 9. november 1983)