Medarbejdere

Om at arbejde på Testrup Højskole

Overvejer du at søge stilling på Testrup Højskole, kan du her høre lidt om arbejdsklimaet på stedet. Testrup Højskole er en grundtvigsk højskole med mange stolte traditioner. Den blev grundlagt i 1866 og fik hurtigt ry som en mønsterskole. Fra 1927-74 var den en sygeplejehøjskole, men nu er den atter tilbage i sin oprindelige funktion som almen grundtvigsk højskole.
Skolen har de seneste år været inde i en rivende udvikling, og krise er et ukendt begreb her på stedet. Elevtilgangen har de sidste 10-15 år været stabil og god – og på de fleste kurser må vi melde udsolgt god tid i forvejen. Skolen er for det meste fyldt – undertiden næsten til bristepunktet. På vore to årlige lange kurser (på 19 og 21 uger) er elevtallet ofte oppe omkring de 100 eller mere og på nogle af de korte kurser deltager op til 150 personer. 

Kalenderen er året igennem besat med en række højskolekurser af forskellig karakter samt ganske få udlejningsforretninger. 

Når vi har så stor tilslutning, hænger det ikke mindst sammen med, at vi tilstræber at være meget kvalitetsbevidste i vort arbejde. Og kvaliteten gælder ikke bare lærernes undervisning, men alle sider af skolens liv: kontorets arbejde, pedellernes arbejde, oldfruernes arbejde og køkkenets arbejde.
Vi er en medarbejderstab på over 30 personer. Alle ansatte på skolen bærer et stykke af skolens liv i hænderne og har en del af ansvaret for – men så sandelig også en del af æren for – skolens velbefindende og udvikling. Vi lægger vægt på at have det godt med hinanden – for skolens liv hænger tæt sammen med trivslen på skolen – både trivslen blandt de ansatte indbyrdes og trivslen mellem de ansatte og skolens elever/kursister og gæster. De ansatte er en betydningsfuld del af det fælles højskoleliv. 

Testrup Højskole - mere end bare en arbejdsplads

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Testrup Højskole har andet end et arbejde at tilbyde dig. Vi har også et inspirerende miljø med mange kreative aktiviteter. En højskole er præcis så god, som det liv, der udfolder sig på den. Og vi kan fortælle dig, at her er masser af liv og glade dage. På skolen foregår der mange forskellige ting, som du er hjertelig velkommen til at deltage i uden for arbejdstiden, hvis du har lyst.
Vi, der arbejder her dag ud og dag ind, synes selv, vi befinder os på et spændende sted. Og vi synes, det kunne være rart, hvis den nye medarbejder kunne være med til at gøre stedet endnu mere spændende.

På medarbejdernes vegne
Jørgen Carlsen, forstander